Model Ingebrekestelling

Gratis model voorbeeld ingebrekestelling

Hieronder kan u een gratis model tot ingebrekestelling of aanmaning terugvinden. Er is een voorbeeld ingebrekestelling voor geleden schade of voor een achterstallig factuur. Vul de gegevens verder in en pas aan waar nodig.

Model ingebrekestelling factuur
Model ingebrekestelling schade

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schrijven waarin de afzender, de schuldeiser, de geadresseerde, de schuldenaar, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de wanprestatie laat weten en verzoekt om tot een bepaalde actie over te gaan of om schade te vergoeden waarvoor deze verantwoordelijk is.

De ingebrekestelling is vaak de eerste stap voor een gerechtelijke procedure en heeft tot doel de betrokkene een redelijke termijn te geven om de overeenkomst alsnog na te komen.

Een synoniem voor ingebrekestelling is aanmaning.

 

Ingebrekestelling aangetekend verzenden?

De vorm van de ingebrekestelling is vrij. Dit wel zeggen dat zowel een mondeling als schriftelijke ingebrekestelling geldig is.

Echter, om bewijsproblemen te voorkomen, is het aan te raden de ingebrekestelling schriftelijk te doen. Dat kan in principe via e-mail, maar om de ingebrekestelling ook kracht bij te zetten doet u dan best per aangetekende brief. Stuur uw ingebrekestelling niet per SMS.

Indien er een contract tussen partijen bestaat kijkt u dat ook best even na. Vaak zal daar zijn opgenomen hoe de ingebrekestelling verstuurd moet worden.

 

Ingebrekestelling verplicht?

Het gemeen verbintenissenrecht schrijft een ingebrekestelling als algemeen principe voor.

Artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat schadevergoeding pas verschuldigd is wanneer de schuldenaar in gebreke is zijn verbintenis na te komen. Om een schadevergoeding te bekomen moet de schuldenaar dus eerst voorafgaand in gebreke worden gesteld.

 

Disclaimer & Auteursrecht

Advo-Recht.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik, het aanpassen of wijzigen van de authentieke tekst. Overeenkomstig de Belgische wet van 30/6/1994 op het auteursrecht is reproductie van deze tekst enkel toegelaten mits schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de auteur.