Documenten Huur

Gratis huurcontract

Advo-Recht.be stelt gratis een aantal modeldocumenten ter beschikking. Je kan deze hieronder downloaden in Word of Pdf formaat. Onze modeldocumenten zijn steeds in overeenstemming met de meest recente huurwetgeving.

Let goed op de titel van elk document, zodat je het juiste document voor de juiste situatie gebruikt. Het huurcontract dat strekt tot de hoofdverblijfplaats van de huurder verschilt bijvoorbeeld met de andere huurcontracten. Je kan de documenten ook gebruiken als basis en zelf verder aanvullen.

Plaatsbeschrijving

Download samen met je huurcontract ook steeds een gratis plaatsbeschrijving. De plaatsbeschrijving is een schriftelijke beschrijving van de toestand van de woning bij aanvang van de huur. Voor de geldigheid moet de plaatsbeschrijving worden opgesteld in aanwezigheid van zowel de huurder als de verhuurder. Voeg voor de goede orde ook foto’s van het pand toe aan de plaatsbeschrijving.

Wanneer een omstandige plaatsbeschrijving werd opgesteld zal de huurder het pand moeten teruggeven in de staat waarin hij het heeft ontvangen, zoals beschreven in de plaatsbeschrijving. De schade kan worden verrekend met de waarborg. In geval van verdere vragen of twijfel, adviseren wij u contact op te nemen met ons.

 

Gemene huur

HUUR-OVEREENKOMST
Niet voor hoofdverblijfplaats 01/02/2023
PLAATSBESCHRIJVING
Voor alle huur 01/02/2023

Woninghuur

HUUR-OVEREENKOMST
Maximum 3 jaar 01/02/2023
HUUR-OVEREENKOMST
Standaard 9 jaar 01/02/2023

Handelshuur

HANDELSHUUR-OVEREENKOMST
05/02/2020
HANDELSHUUR-OVEREENKOMST KORTE DUUR
Pop-ups 05/02/2020

Studentenhuur

HUUR-OVEREENKOMST VOOR STUDENTEN
01/01/2020
Disclaimer & Auteursrecht

Advo-Recht.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik, het aanpassen of wijzigen van de authentieke tekst. Overeenkomstig de Belgische wet van 30/6/1994 op het auteursrecht is reproductie van deze tekst enkel toegelaten mits schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

Schriftelijk huurcontract

De huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen.

In principe kunnen alle soorten goederen, zowel roerende als onroerende, het voorwerp uitmaken van een huurovereenkomst. Een huurovereenkomst is een consensueel contract dat in principe zowel schriftelijk als mondeling kan worden gesloten.

Een mondelinge huurovereenkomst kan wel bewijsproblemen met zich meebrengen. Daarom raden wij aan steeds een schriftelijke huurovereenkomst te sluiten en deze meteen te registreren, zoals o.a. verplicht is voor huurovereenkomsten die dienen tot de hoofdverblijfplaats van de huurder.

Indien partijen in de loop van het huurcontract wijzigingen willen toevoegen wordt dit best eveneens schriftelijk gedaan. Ook hier wil men bewijsproblemen voorkomen. Indien geen geschrift voorhanden is kan men terugvallen op de bewijsregels van het gemeen verbintenissenrecht. Dit is in de praktijk vaak niet eenvoudig.

Uiteraard kunnen deze wijzigingen slechts toegevoegd worden na onderling akkoord.

Registratie huurcontract

Opdat huurcontracten ook bewijskracht genieten ten aanzien van derden, moet rekening worden gehouden met de verplichting tot overschrijving en registratie van sommige huurovereenkomsten.

Volgens artikel 19,3° Wetboek Registratierechten moet elk onderhands contract dat dient tot de hoofdverblijfplaats van de huurder, of tot gewone verhuring van onroerende goederen gelegen in België, verplicht geregistreerd te worden.

Een huurcontract moet geregistreerd worden op het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het onroerend goed gelegen is.

 

Vanaf de registratie verkrijgt de huurovereenkomst vaste dagtekening in de zin van art. 1328 BW. Dit wil zeggen een vaste datum. Hierdoor geniet de huurovereenkomst een bewijskracht met verschillende gevolgen.

Ook de plaatsbeschrijving moet overeenkomstig artikel 1730 van het Burgerlijk wetboek worden geregistreerd. In de praktijk gebeurt dit samen met de registratie van de huurovereenkomst.

Wie kan een huurcontract sluiten?

Om een contract te sluiten moet men bekwaam zijn. De wet legt de grens op de leeftijd van 18 jaar. Minderjarigen kunnen in principe dus geen huurovereenkomsten afsluiten. De minderjarige moet zich dan laten vertegenwoordigen door bv. de ouders.

Werd toch een huurcontract met een minderjarige gesloten, dan is die niet automatisch ongeldig of nietig. De sanctie is de relatieve nietigheid of vernietiging en kan enkel worden ingeroepen door de beschermde partij en dus de minderjarige.

De nietigverklaring kan door de minderjarige of door zijn vertegenwoordigers aldus worden opgeworpen als de overeenkomst voor hem nadelig is. Bijvoorbeeld wanneer de huurovereenkomst niet tegen marktconforme voorwaarden of prijzen werd aangegaan.

Als verhuurder kan je de nietigheid niet inroepen in geval van een minderjarige huurder.