Kennisbank Verkeersrecht Verzekering Wat als iemand met uw…

Wat als iemand met uw wagen een ongeval veroorzaakt?

Wat als iemand met uw wagen een ongeval veroorzaakt?

In Vlaanderen is het niet ongebruikelijk om uw wagen uit te lenen aan vrienden, familieleden of zelfs collega’s. Hoewel het misschien een vriendelijke daad is, kan het in bepaalde gevallen vele consequenties met zich meebrengen. Het kan tot problemen lijden als de persoon aan wie je de wagen hebt uitgeleend een ongeval veroorzaakt.

 

Verzekering

Wanneer u uw wagen uitleent blijft u de eigenaar van het voertuig en verantwoordelijk voor de verzekering. Wanneer iemand anders een ongeval met uw wagen veroorzaakt, zal de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nog steeds tussenkomen. De schade van tegenpartij zal in dat geval vergoed worden. Dit omvat zowel de materiële als de fysieke schade aan derden.  In het geval u een bestuurdersverzekering hebt zal ook de lichamelijke schade van de bestuurder gedekt zijn.

De dekking van de schade aan het eigen voertuig zal bepaald worden door het al dan niet hebben van een omnium verzekering. Wanneer u geen omnium heeft zullen de kosten bij uzelf terechtkomen, of bij de persoon die het ongeval heeft veroorzaakt. In dat geval zal er een procedure dienen ingesteld te worden tegen deze laatste teneinde de bestuurder aansprakelijk te stellen en de kosten vergoed te zien.

Voor de franchise zal u zelf dienen in te staan, tenzij u deze opnieuw kan verhalen op de ongeval veroorzaker. Eveneens zal uw bonus malus aangepast worden, waardoor uw premie zal stijgen, ook al was u niet de bestuurder.

 

Voorwaarden

U denkt dus maar beter na bij het uitlenen van uw wagen. In eerste instantie dient u na te gaan of de persoon aan wie je de wagen uitleent in het bezit is van een geldig Belgisch rijbewijs. Wie zijn voertuig toevertrouwt aan een persoon zonder rijbewijs is immers strafbaar (Art. 32 Wegverkeerswet).

Wanneer de bestuurder ouder is dan 26 jaar en de wagen maar sporadisch gebruikt wordt dient u dit niet mee te delen aan uw verzekeraar. Echter, wanneer uw kind de wagen regelmatig gebruikt zal u dit wel dienen te melden. Uw kind wordt dan opgenomen in de polis als regelmatige of toevallige (occasionele) bestuurder. Verzaakt u dit te doen, dan zal de verzekeraar het recht hebben om de vergoedingen die aan de slachtoffers zijn uitbetaald volledig terug te vorderen bij u.

In het geval van een bedrijfswagen bekijkt u best eerst de ‘car policy’ van de werkgever zelf na. Elke werkgever beslist individueel welke voorwaarden worden opgelegd voor de bestuurders. Er kunnen dus andere regels gelden.

 

Wat in het geval van een snelheidsovertreding?

Wanneer iemand met uw wagen een snelheidsovertreding begaat, zal u een proces verbaal ontvangen. Deze komt eventueel samen met een voorstel tot minnelijke schikking en een antwoordformulier waarop de gegevens kunnen ingevuld worden van de persoon die met de wagen gereden heeft en aldus het ongeval heeft veroorzaakt. De minnelijke schikking of de dagvaarding voor de politierechtbank zal dan bezorgd worden aan de persoon van wie u de gegevens hebt ingevuld.

 

Wat als ik zelf een ongeval heb met de wagen van een kennis?

Vooraleer je een wagen leent moet je een geldig rijbewijs hebben en de toestemming van de eigenaar van de wagen. Wanneer dit het geval is zal uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tussen komen voor de schade die aan tegenpartij aangebracht werd in geval van een ongeval. Maar opnieuw: wanneer de wagen niet over een omnium verzekering beschikt, kan de schade aan het voertuig op u als bestuurder worden verhaald. Je vraagt dit dus maar beter na vooraleer je de wagen uitleent.

 

Hoe vorder ik de geleden schade terug van de persoon aan wie ik de wagen heb uitgeleend?

 In het geval een andere persoon een ongeval veroorzaakt met uw wagen, die enkel over een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering beschikt, en waarbij deze persoon in fout is, zal uw verzekering de eigen schade niet dekken. In dat geval dient u de persoon die uw wagen heeft geleend aan te spreken.

Eerst en vooral is het belangrijk dat de schade objectief wordt vastgesteld. Uw verzekeraar of uzelf zal daarom een expert dienen aan te stellen om een verslag hierover op te maken. Vervolgens kan op basis van deze vaststellingen de geleden schade worden teruggevorderd. Hiervoor dient men eerst de bewuste persoon in gebreke te stellen en hem te verzoeken vrijwillig de schade terug te betalen. Doet hij of zij dit niet zal u via de gerechtelijke weg de schade moeten trachten te recupereren.

Bij een ongeval met ernstige schade zal er vaak een politioneel onderzoek volgen. Indien de bestuurder in fout was zal er een dagvaarding volgen voor de politierechtbank waar deze zich strafrechtelijk zal moeten verantwoorden. U kan zich vervolgens burgerlijke partij stellen in de zaak en de schade recupereren.

Indien het openbaar ministerie beslist om de bestuurder niet te dagvaarden dient u deze persoon zelf te dagvaarden voor de politierechtbank ter recuperatie van de schade.

U raadpleegt best advocaat om u hierin bij te staan. Meestal dekt de rechtsbijstandsverzekeraar van uw wagen de kosten van deze procedure. U kan hiervoor steeds terecht bij één van onze specialisten in het Verkeersrecht.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK