Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Parkeren voor een garagepoort of…

Parkeren voor een garagepoort of oprit: mag dat?

Mag ik parkeren voor een garagepoort waarop geen sticker of nummerplaat hangt? Wie mag dat wel? Kan ik iemand laten takelen die zich voor mijn garage heeft geparkeerd? Het zijn vragen die vaak rijzen wanneer we op zoek zijn naar een parkeerplaats, maar weinigen weten echt het antwoord.

 

Wat zegt de wet?

Volgens Art. 25.1. 3° van de Wegcode is het verboden een voertuig te parkeren voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht.

De algemene regel luidt aldus dat het verboden is om te parkeren voor een garage of inrij van iemands eigendom, zodra dat dat ook duidelijk is.

Het Hof van Cassatie omschrijft de inrij van eigendommen als “elke naar uiterlijke kenmerken als inrij voorkomende en waarneembare inrit voor drie- of meerwielige voertuigen”.

Bovendien zegt de rechtspraak dat het werkelijk gebruik van de aldus voor de bedoelde voertuigen feitelijk toegankelijke plaats niet bepalend is en het eventueel zelden of niet gebruiken van die plaats voor het onderbrengen van voertuigen geen afbreuk doet aan de door de vermelde wettelijke bepaling aan de aldus bepaalde inrij verleende wettelijke bescherming. (CASS. 16/11/1993)

 

Sticker of nummerplaat?

Opdat het parkeerverbod geldig zou zijn is het bovendien geen vereiste dat er een sticker “verboden te parkeren” of met een nummerplaat aan hangt, maar het is vaak wel handig.

De sticker “verboden te parkeren” maakt het immers duidelijk voor andere weggebruikers dat het om de inrij van een eigendom of een garage gaat. Natuurlijk mogen de eigenaars of bewoners daarvan geen misbruik maken. Zo kunnen ze niet verwachten dat er niet voor de volledige woning of voortuin wordt geparkeerd. Hangt de sticker dus voor een gewone raam of voordeur, dan hoeft u daarmee geen rekening te houden. Het parkeerverbod is immers enkel geldig bij een inrij of garage.

Die nummerplaat is dan weer vooral bedoeld voor de controlerende politie. Immers is het verboden voor een inrij of garage te parkeren, tenzij deze natuurlijk van jou is. Aan de hand van de nummerplaat kan de politie dan zien of de wagen er mag staan of niet. Indien je thuis meerdere wagens hebt, kan je ook meerdere nummerplaten ophangen.

Let wel steeds op of je niet moet betalen om te parkeren. Immers sta je voor de inrij nog wel op de straat. Wanneer je op de privé oprit of inrij zelf staat, hoeft dat natuurlijk niet.

 

Takelen

Overtreders die toch voor een garagepoort parkeren, zullen evenwel niet automatisch of meteen getakeld worden. De politie roept pas een takelwagen als het niet anders kan, bv. wanneer de eigenaar of bewoner zijn garage dringend moet verlaten.

De bewoner of eigenaar moet bovendien steeds eerst zelf de politie raadplegen en kan zelf niet zomaar een takeldienst oproepen. De politie zal in dat geval meestal nog proberen om de eigenaar op te sporen, maar als het niet anders zal een proces-verbaal worden opgesteld en de takeldienst worden ingeschakeld.

Op eigen initiatief zal de politie in principe niet actief op zoek gaan naar wagens die voor een garage staan geparkeerd en deze automatisch verbaliseren. Het kan immers gebeuren dat de bewoner of eigenaar zijn buur of een vriend de toelating geeft om tijdelijk voor de garage te parkeren, en een bekeuring dus niet wenselijk is.

 

Onterechte boete of gesleept?

Indien u meent dat u onterecht werd geverbaliseerd of uw wagen onterecht werd getakeld, heeft de Politierechter het laatste woord. Raadpleeg een advocaat om de slaagkans van het dossier in te schatten en je te begeleiden bij de procedure.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK