Kennisbank Verkeersrecht Overtreding Bellen of smartphone gebruik achter…

Bellen of smartphone gebruik achter het stuur? Wat is de boete?

Volgens het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) zorgt het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur jaarlijks voor minstens 30 doden en 2.500 gewonden. Er worden zo zelfs meer ongevallen veroorzaakt door gsm’s en smartphones dan door alcohol en drugs. Ondanks alle waarschuwingen, blijven te veel automobilisten hun gsm gebruiken in de wagen. Wat zijn de mogelijke boetes of straffen?

 

Wat zegt de Wet?

Art. 8.4 van de Wegcode: Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt.

 

Praktisch

Als automobilist mag je dus geen smartphone of gsm gebruiken terwijl je aan het rijden bent. Het is wel toegestaan via bluetooth handsfree te telefoneren via een daartoe speciaal geïnstalleerde carkit.

Ook als je een smartphonehouder hebt, mag je de telefoon dus wel gebruiken. Zelfs wanneer je aan het rijden bent. Op voorwaarde dat je de telefoon niet in je hand vasthoudt.

Het is niet toegestaan uw smartphone in uw hand te gebruiken om bv. Whatsapp berichten te versturen, Facebook te raadplegen, uw gps of andere app’s te hanteren.

Deze regels gelden ook als je kort stil staat op de weg wanneer je bijvoorbeeld in de file staat of voor een rood licht! De regel is dat u niet mag deelnemen aan het verkeer.

 

Boete smartphone gebruik?

Het telefoneren of gebruik van de smartphone achter het stuur is een overtreding van de 2e graad.

Wanneer de politie de overtreding vaststelt ontvangt u in principe een boete van € 116.

Indien u de boete niet betaalt kan het Openbaar Ministerie u alsnog een minnelijke schikking voorstellen van € 160.

Indien u niet akkoord gaat met de vaststellingen en deze protesteert via het antwoordformulier, dan wel indien u zowel de boete als de minnelijke schikking niet betaalt, zal de zaak voor de Politierechter komen.

De Politierechter kan een boete uitspreken tussen € 160 en € 2000, met eventueel ook een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Indien u de overtreding dus niet betwist, wacht u zeker niet te lang en betaalt u meteen de boete of minnelijke schikking.

De geldboetes worden verdubbeld bij herhaling van een overtreding als bedoeld in paragraaf een of drie binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.

Let op! Volgens art. 8.3 van de Wegcode moet je ‘voortdurend je voertuig goed in de hand hebben in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren’. Ook al gebruik je dus de handsfree, bluetooth of houder, maar wordt je toch afgeleid en heb je je voertuig niet in de hand, dan kan je daarvoor ook voor worden gestraft.

 

Verzachtende omstandigheden

De Politierechter kan de concrete feiten wel beter beoordelen en oordelen of er sprake is van verzachtende omstandigheden. In dit geval kan de geldboete verminderd worden, zonder dat deze minder dan één euro mag bedragen.

Als er zowel een geldboete als een rijverbod wordt uitgesproken, kan de rechter de geldboete verminderen met de kosten van de herstelonderzoeken en –examens en de erelonen van de geneesheer en psycholoog. De boete mag ook hier niet lager liggen dan één euro.

 

Toegelaten als je ergens stilstaat of parkeert

Indien je toch dringend moet telefoneren of wanneer een oproep binnenkomt, dan ga je langs de kant van de weg staan. Je mag je smartphone of gsm immers wel gebruiken wanneer men stil of geparkeerd staat naast de weg.

Wanneer u uw gsm of smartphone gebruikt in het verkeer, denk dan aan zowel uw veiligheid, als die van anderen.

 

Wat met de smartwatch of andere toestellen achter het stuur?

De smartwatch valt niet onder art. 8.4 van de Wegcode, maar zal worden gestraft volgens art. 8.3 van de Wegcode:

Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten.

Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.

Een overtreding tegen deze bepalingen is eveneens van de 2e graad, zodat dezelfde bovenstaande boetetarieven van toepassing zijn.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK