Kennisbank Algemeen Advocatuur Algemeen Hoeveel kost een advocaat?

Hoeveel kost een advocaat?

Het ereloon van een advocaat kan berekend worden op basis van:

  • Uurtarief – een bepaald bedrag per uur
  • Waarde van de zaak – een bepaald percentage van de waarde van de zaak
  • Per prestatie – een bepaald bedrag per geleverde prestatie
  • Vast bedrag – een totaalbedrag voor het dossier
  • Jaarcontract – een jaarcontract of abonnement

Het gehanteerde tariefsysteem is vaak afhankelijk van de rechtstak waarin de advocaat optreedt. In het burgerlijk recht is het bijvoorbeeld eenvoudiger om per prestatie te rekenen en niet per uur.

Nochtans werken veel advocatenkantoren nog steeds met een uurtarief. De advocaat bepaalt vrij zijn tarief, rekening houdend met de billijke gematigdheid en dus wat gebruikelijk en aanvaardbaar is. Uit een laatste studie van De Orde van Vlaamse Balies in 2006 bleek dat het gemiddelde uurtarief € 100 betrof. Ondertussen, meer dan 10 jaar later ligt dit bedrag al wel wat hoger, minstens omdat de prestaties van de advocaat aan de BTW onderworpen zijn.

Een gangbaar ereloon per uur anno 2019 ligt tussen de € 100 – € 300 excl. BTW.

 

Kantoorkosten

Naast het ereloon maakt de advocaat ook kantoorkosten. Denk maar aan papier, telefonie, verplaatsingen… Een advocaat kan verschillende methodes hanteren voor de berekening van zijn kosten:

  • Een globaal percentage op het ereloon
  • Een percentage van de jaarkosten van het advocatenkantoor
  • Een aparte berekening van vaste en variabele kosten specifiek voor het dossier
  • Een vast bedrag per dossier

Belangrijk is dat wanneer de advocaat de kosten apart aanrekent, hij bij de factuur een duidelijk en gedetailleerd overzicht geeft, zodat je als cliënt duidelijk kan volgen.

 

Transparantie en duidelijkheid, op voorhand

Vele advocatenkantoren werken met uurtarieven, specifieke kosten en voorafgaande provisies. Dit wil zeggen dat de cliënt vaak eerst een provisie of voorschot betaald, waarmee de advocaat het dossier aanvat, en op het einde soms een rekening volgt die men op het eerste zicht niet had verwacht.

Het is aan de advocaat om hierover van bij aanvang duidelijkheid te verschaffen bij zijn cliënt. De rechtzoekende behoort te weten waaraan hij begint. Hoewel juridische procedures vaak onvoorspelbaar zijn en de uitkomst mogelijk mede afhangt van externe factoren, zoals de houding van de tegenpartij, is het aangewezen dat de advocaat zoveel mogelijk informatie verschaft vanuit zijn ervaring. Een goede techniek hiervoor is dat de advocaat een beeld verschaft van de “best- and worstcase scenarios” en hoeveel tijd of kosten hieraan kunnen worden verbonden.

De orde van Vlaamse Balies heeft met het oog op goede afspraken tussen de cliënt en zijn advocaat een modelcontract opgemaakt, dat bij het begin van een opdracht kan worden gebruikt.

 

Advo-Recht.be

Eén van de pijlers van Advo-Recht.be is transparantie. Inhoudelijk, met betrekking tot de haalbaarheid van het dossier, maar ook betreffende de erelonen en kosten.

Een eerste afspraak of consultatie kost € 29 incl. BTW. Hier wordt de kans geboden om het dossier in te schatten en goede afspraken te maken. Om de juridische drempel te verlagen wordt vervolgens zoveel mogelijk gewerkt met vaste all-in tarieven per prestatie. Ook dossierkosten zijn op voorhand duidelijk begroot. Op die manier is op voorhand reeds geweten hoeveel het totale plaatje zal kosten.

Enkel bij grotere dossiers op maat wordt, na overleg met de cliënt, gewerkt met een ereloon per uur.

Maak online een afspraak met een advocaat.

 

Rechtsplegingsvergoeding?

Sinds 1 januari 2008 wordt de winnende partij een forfaitair bepaalde vergoeding toegewezen op kosten van de verliezende partij. Deze ‘rechtsplegingsvergoeding’ dient ter compensatie voor de gemaakte kosten en het ereloon van uw advocaat.

De rechtsplegingsvergoeding wordt in principe begroot op de inzet van het geschil.

De tabel van rechtsplegingsvergoeding kan u hier terugvinden.

 

Rechtsbijstand

Sedert de advocaat ook aan de BTW-regeling is onderworpen stegen de prijzen voor de consument dus bijna automatisch met 21%. De rechtshulp werd hierdoor alleen maar duurder.

Vele rechtzoekenden weten niet dat ze een verzekering kunnen nemen voor juridische bijstand, met name de rechtsbijstandverzekering. Let wel goed op bij het afsluiten van zo’n verzekering, voor welke geschillen deze zal tussenkomen.

Je kan je rechtsbijstandverzekeraar bovendien altijd contacteren om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten, zelfs al is er nog geen sprake van een mogelijk geschil.

 

Pro-deo advocaat?

Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op een pro-deo advocaat (tweedelijnsbijstand). Afhankelijk van uw bestaansmiddelen is een pro-deo advocaat geheel of gedeeltelijk gratis. Komt u in aanmerking voor een gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, dan betaalt u zelf tussen de 25 euro en de 125 euro. De advocaat mag pas optreden na ontvangst van dat bedrag.

Er geldt een vermoeden dat de rechtzoekende te weinig middelen heeft als die te weinig inkomsten heeft of onder een bepaalde categorie valt (bv. leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden, …). Als minderjarige hebt u altijd recht op tweedelijnsbijstand.

Als pro-deo advocaat geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure. Een advocaat ontvangt punten voor wat hij doet. De overheid betaalt de advocaat uit.

Op zoek naar een pro-deo advocaat?

 

Oorsprong van honorarium?

Bij de kosten van een advocaat verwijst men wel eens naar de Romeinse oorsprong van erelonen (honorarium) waarbij de cliënt een vrijwillige gift gaf aan zijn advocaat uit dankbaarheid voor zijn diensten. Of advocaten hiernaast zelf geen ereloon vroegen is onzeker.

In elk geval heeft de advocaat heden zelf de keuze om zijn ereloon te bepalen en is dit dus een partijbeslissing. Volgens de huidige deontologische verplichtingen moet de advocaat zijn ereloon steeds begroten met de bescheidenheid en de billijke gematigdheid, rekening houdend met de belangrijkheid van de zaak en aard van het werk.

Op zoek naar een advocaat algemeen advocatuur?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK