Kennisbank Algemeen Advocatuur Algemeen Juridisch advies nodig? Wie, wat,…

Juridisch advies nodig? Wie, wat, waar en wanneer?

Op zoek naar juridisch advies? Iedereen komt wel eens in aanraking met het recht. Een burenruzie, een huurachterstal, een echtscheiding of een overtreding. Het maakt daarbij niet uit of dat als dader, slachtoffer, schuldeiser of schuldenaar is, iedereen heeft recht op verdediging of juridische bijstand.

 

Juridisch advies? Meteen een advocaat?

Wanneer men in aanraking komt met het gerecht stelt men vaak direct de vraag of men daar meteen een advocaat bij moet nemen. Het antwoord hangt af van verschillende factoren, maar uiteraard zijn er ook andere kanalen om zich juridisch te laten informeren.

Indien men een eenvoudige juridische vraag heeft, kan u hier vaak ook reeds bij andere kanalen terecht. Denk maar aan de juridische adviseurs bij uw bank of verzekering- of immomakelaar. Ook bij de meeste Justitiehuizen kan men terecht voor juridisch advies. Het is daarbij niet noodzakelijk meteen een advocaat onder de arm te nemen. Ook op het internet kan men vaak al wel wat wegwijs worden gemaakt. Let daarbij wel zeker op de bron! Forums zijn uiteraard uit den boze.

Indien u daarentegen in een geschil bent terechtgekomen waarbij de zaak voor de Rechtbank moet worden beslecht, is het toch steeds aangeraden een beroep op een advocaat te doen. Bij ziekte gaat men toch ook naar een dokter? Het is daarbij niet zozeer de mondelinge verdediging voor de rechter, maar eerder de juridische begeleiding en het nazicht op het voldaan zijn aan de formaliteiten, waarvoor u een advocaat nodig heeft. Het recht zit immers vol regels en vormvereisten, waarbij een schending ervan soms tot een onontvankelijkheid van uw vordering kan leiden.

Hoe kies je een goede advocaat? Lees hier onze vorige blog.

 

Wat kost een advocaat?

Vele rechtzoekende hebben schrik van de kostprijs van een advocaat. De erelonen liggen immers gemiddeld al boven de € 100 excl. BTW per uur. Ook wij schreven hierover reeds een volledige blogpost.

Als rechtzoekende is het vooral belangrijk dat je op voorhand goede afspraken maakt met je advocaat, zodat je achteraf ook niet voor verassingen kom te staan. Je kan hierbij beroep doen op het modelcontract dat door de Orde van Vlaamse Balies werd opgesteld.

Bovendien wordt het nut van een goede rechtsbijstandverzekeraar ook steeds onderschat. In verkeerszaken wordt de advocaat immers vaak betaald door de verzekeraar. Vele mensen weten niet dat dit soort verzekering bestaat, dan wel sloten ze dit af zonder er nadien een beroep op te doen. Je kan je rechtsbijstandverzekeraar bovendien ook altijd contacteren om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten, zelfs al is er nog geen sprake van een mogelijk geschil.

Advo-Recht.be probeert het recht meer toegankelijk te maken door te werken aan de hand vaste tarieven of duidelijk op voorhand vastgelegde afspraken.

 

Advo-Recht.be

Bij Advo-Recht.be kan u steeds terecht voor een eerste juridisch advies. De eerste consultatie met een advocaat  bedraagt € 29 incl. BTW. Tijdens het gesprek zal het juridische kader worden besproken en gekeken worden naar verdere stappen. Maak online een afspraak met een advocaat.

 

Gratis juridisch advies?

Sommige mensen beschikken helaas niet over de middelen om juridisch advies in te winnen of zich te laten bijstand door een advocaat in een procedure. De Belgische Staat is verantwoordelijk opdat deze mensen toch voldoende worden geholpen. In die zin is er in de volksmond bekende pro-deo principe bedacht.

Pro-deo bijstand valt volgens de heden gebruikte benamingen uiteen in eerstelijnsbijstand en tweedelijnsbijstand. Eerstelijnsbijstand betreft een gratis of goedkoop eerste oriënterend juridisch advies, waarin een jurist of advocaat tracht een antwoord te bieden op een eenvoudige juridische vraag, dan wel de rechtzoekende door te verwijzen naar de bevoegde dienst of een geschikte advocaat. Dit betreft geen onderzoek of behandeling van een juridisch dossier.

Indien de eerstelijnsbijstand niet volstaat zal tweedelijnsbijstand noodzakelijk worden, met name het volledig laten onderzoeken en begeleiden van uw dossier door een advocaat. Deze advocaat zal (gedeeltelijk) door de Staat worden betaald, afhankelijk van het inkomen van de rechtzoekenden.

De eerste- en tweedelijnsbijstand worden steeds georganiseerd door de Bureau’s voor Juridische bijstand (BJB). De contact gegevens kan u hier terugvinden. Best informeer je goed op voorhand welke documenten je nodig hebt voor het bekomen van pro-deo bijstand, vooraleer je je naar het bevoegde BJB begeeft. Zonder de nodige documenten kan men je vaak niet verder helpen.

Op zoek naar een advocaat algemeen advocatuur?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK