Kennisbank Familierecht Algemeen Kamer voor Minnelijke Schikking (KMS)…

Kamer voor Minnelijke Schikking (KMS) bij de Familierechtbank

Kamer voor Minnelijke Schikking

De familierechtbank kent naast familiekamers en jeugdkamers ook een kamer voor minnelijke schikking (afgekort KMS). In deze kamer worden partijen door een rechter begeleid in het vinden van een oplossing voor hun familiaal geschil, zoals de regeling over de kinderen of een onderhoudsbijdrage.

 

Wat is de Kamer voor Minnelijke Schikking (KMS)?

De Kamer voor minnelijke schikking is een onderdeel van de familierechtbank waar de rechter de rol van bemiddelaar opneemt. Net als bij een bemiddeling die buiten de rechtbank gebeurt, is niemand verplicht om mee te doen aan zo’n bemiddeling. Elke partij kan vooraf zelf beslissen om deel te nemen aan een bemiddeling bij de KMS en elke partij kan ook op elk moment deze bemiddeling beëindigen. Toch is het steeds de moeite waard om de optie van bemiddeling via de KMS te overwegen. Een bemiddeling via de rechtbank is immers vaak een ultieme poging om de procedure op goedkope en vlotte manier op te lossen.

Voor het geval de bemiddeling niet slaagt, zal de zaak nadien door een andere rechter ten gronde worden behandeld. Deze rechter is dan niet op de hoogte van de besprekingen die hebben plaatsgevonden binnen de KMS. De zittingen binnen de KMS zijn dus steeds vertrouwelijk, zodat partijen vrijuit kunnen spreken. Dit zorgt ervoor dat er op vlotte manier kan worden onderhandeld om een akkoord te bereiken.

De bemiddelingsrechter is bijzonder gekwalificeerd om de bemiddeling in goede banen te leiden. Er worden specifieke opleidingen voorzien voor de rechters die zetelen binnen de KMS.

 

Voordelen

Een bemiddeling via de KMS heeft verschillende voordelen:

  • Er wordt voldoende tijd genomen om naar de partijen te luisteren om tot een akkoord te komen.
  • De partijen komen zelf aan het woord (ipv. hun advocaten) en hebben zelf de leiding over de bemiddeling. Hierdoor kan men een akkoord bereiken dat volledig op maat is van hun specifieke situatie.
  • De bemiddelingsrechter kan partijen onmiddellijk informeren over hoe zijn of haar collega deze kwestie mogelijks zouden behandelen, hetgeen partijen een inzicht geeft over de haalbaarheid van hun eisen.
  • Het akkoord wordt na de bemiddeling onmiddellijk gehomologeerd bij vonnis en is hiermee juridisch afdwingbaar.
  • De besprekingen zijn vertrouwelijk en vrijwillig. Een akkoord kan nooit worden afgedwongen.
  • Partijen die samen door bemiddeling een akkoord bereiken, beëindigen hun geschil in constructieve samenwerking, hetgeen ook voordelen heeft voor de uitvoering van het akkoord.

 

Hoe komt mijn zaak voor de KMS?

Na aanhangigmaking van het familiedossier via verzoekschrift of dagvaarding, ontvangen partijen steeds een oproepingsbrief voor de rechtbank. In deze oproepingsbrief worden partijen reeds ingelicht over de werking van de kamer voor minnelijke schikking. Er wordt ook uitgelegd dat partijen steeds in persoon aanwezig moeten zijn op de zitting, zodat de rechter hen op dat moment kan informeren.

Op deze inleidingszitting krijgen partijen een woordje uitleg van de rechtbank over de werking van de kamer voor minnelijke schikking. Partijen kunnen er op dat moment voor opteren om hun zaak naar de kamer voor minnelijke schikking te laten verzenden. Van zodra beide partijen het traject voor de KMS willen aangaan, wordt de zaak toebedeeld aan de KMS.

Partijen ontvangen dan een nieuwe zittingsdatum voor de KMS, waar zij uiteraard ook opnieuw in persoon aanwezig moeten zijn. Zij kunnen kiezen of zij zich op dat moment laten bijstaan door een advocaat.

 

Verloop van de zitting voor de KMS

Tijdens de zitting van de KMS krijgen partijen uitgebreid de mogelijkheid om hun standpunten onderling te bespreken, onder bemiddeling van de rechter. Deze rechter is bijzonder gekwalificeerd om de bemiddeling in goede banen te leiden.

Indien partijen tijdens de bemiddeling op de KMS tot een akkoord komen, wordt dit akkoord onmiddellijk genoteerd door de Griffier. Nadien kunnen beide partijen het akkoord ondertekenen en wordt het nadien gehomologeerd bij vonnis. De zaak is op dat moment afgehandeld.

Het is mogelijk dat partijen – ondanks het traject bij de KMS – toch niet tot het gewenste akkoord komen. Op dat moment de KMS de zaak opnieuw naar de familierechtbank verwijzen zodat een andere collega ten gronde uitspraak kan doen over de zaak.

Er wordt dan een nieuwe zittingsdatum bepaald waarop de zaak dan inhoudelijk behandeld en gepleit kan worden.

Het is ook mogelijk dat er slechts over bepaalde vorderingen een akkoord wordt gesloten en dat er nog betwisting is over een paar beperkte punten. Het akkoord wordt dan genoteerd door de rechter en kan alvast gehomologeerd worden. Enkel de punten van betwisting zullen dan op een ander moment behandeld worden voor de Familierechtbank.

 

Besluit

Bemiddeling is het middel bij uitstek om geschillen op te lossen. De kamer voor minnelijke schikking binnen de familierechtbank is speciaal opgericht om deze geschillen mee op te lossen. Het is steeds de moeite waard om te bekijken of uw zaak in aanmerking komt voor een KMS. Vraag hierbij zeker raad en informatie aan uw advocaat.

De advocaten binnen Advo-recht.be zijn voorstanders van de werking van de KMS en zullen steeds samen met u de mogelijkheden tot bemiddeling bekijken.

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK