Kennisbank Huurrecht Huur Duizenden euro’s schade na verhuren…

Duizenden euro’s schade na verhuren via Airbnb.

De verhuurder bood al talloze keren zonder problemen zijn woning aan via Airbnb, tot dat ene weekend. De huurders organiseerden een totaal uit de hand gelopen feest in het pand tot de gaten in de muren zaten en de gebakken worsten in het aquarium dreven.

Ongelooflijke schade

Op amper 2 dagen tijd, lees één nacht, slaagden de huurders er in het pand volledig te vernielen. Gaten in de muren, meubels afgebroken, brandmerken in de badkamer, tot zelfs gebakken worsten die in het aquarium dreven. Resultaat? Duizenden euro’s schade.

De verhuurder nam meteen contact op met Airbnb, maar het duurde lang eer de ernst van de zaak daar doorbrak. Het lijkt alsof Airbnb vanuit Dublin, Ierland opereert en alle communicatie over een weer eerst automatisch door een robot vertaald wordt.

Resolutiecentrum?

In principe komen de kleinere conflicten bij Airbnb, zoals discussie over de waarborg, eerst terecht in het interne resolutiecentrum van Airbnb. Beide partijen delen hun standpunt mee en Airbnb hakt de knoop door. Evenwel berichtte Airbnb dat dit dossier door de omvang van de schade niet meer in het resolutiecentrum kon worden opgelost. Hoe het dan wel verder moest werd niet meteen duidelijk…

Communicatie en vergoeding

Wanneer wij als advocaten vervolgens onze tussenkomst meldden aan Airbnb en hen om directe contactgegevens verzochten, werd ons door een case-manager verzocht om via het paswoord van de klant aan te melden op het platformsysteem. Niet alleen was dit zeer onprofessioneel, bovendien was dit gewoonweg onmogelijk door de geolocatie beveiliging van Airbnb om in te loggen op de website vanuit ons kantoor.

Na herhaaldelijk aandringen stelde Airbnb dan toch een schade expert aan in België, waarbij de schade samen met de klant uitvoerig werd vastgesteld. De expert deed keurig zijn werk een maakte zijn verslag over aan Airbnb. Opnieuw enkele weken later, in totaal bijna 5 maanden na de schade, heeft Airbnb dan toch de duizenden euro’s geleden schade vergoed.

Samengevat

Samengevat liep gedurende de hele zaak de communicatie met Airbnb eerder stroef, maar nam zij op het einde van de rit toch haar verantwoordelijkheid op en werd de schade vergoed. De klant kon zo ook eindelijk alle spoedeisende herstelfacturen terug betalen.

Wat met de schadeveroorzakers? Eerst en vooral werd aangifte gedaan bij de Politie, waar het onderzoek verder loopt. Vervolgens is het nu aan de verzekeraar van Airbnb om de betaalde schadevergoeding bij hen te verhalen.

Op zoek naar een advocaat huurrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK