Kennisbank Huurrecht Huur Het Huurcontract

Het Huurcontract

Mondeling of schriftelijk

Een huurcontract is een contract dat in principe zowel schriftelijk als mondeling kan worden gesloten.

Een mondelinge huurovereenkomst kan wel bewijsproblemen met zich meebrengen. Daarom raden wij aan steeds een schriftelijke huurovereenkomst te sluiten en deze te registreren, zoals o.a. verplicht is voor huurovereenkomsten die dienen tot de hoofdverblijfplaats van de huurder.

Indien geen geschrift voorhanden is moet men terugvallen op de bewijsregels van het gemeen verbintenissenrecht. Dit is in de praktijk vaak niet eenvoudig.

Download hier een gratis model huurcontract.

Wie kan een huurcontract sluiten?

Om een contract te sluiten moet men bekwaam zijn. De wet legt de grens op de leeftijd van 18 jaar. Minderjarigen kunnen in principe dus geen huurovereenkomsten afsluiten. De minderjarige moet zich dan laten vertegenwoordigen door bv. de ouders.

Werd toch een huurcontract met een minderjarige gesloten, dan is die niet automatisch ongeldig of nietig. De sanctie is de relatieve nietigheid of vernietiging en kan enkel worden ingeroepen door de beschermde partij en dus de minderjarige.

De nietigverklaring kan door de minderjarige of door zijn vertegenwoordigers aldus worden opgeworpen als de overeenkomst voor hem nadelig is. Bijvoorbeeld wanneer de huurovereenkomst niet tegen marktconforme voorwaarden of prijzen werd aangegaan.

Als verhuurder kan je de nietigheid niet inroepen in geval van een minderjarige huurder.

Wijzigingen aan het huurcontract

Indien partijen in de loop van het huurcontract wijzigingen willen toevoegen wordt dit best eveneens schriftelijk gedaan. Ook hier wil men bewijsproblemen voorkomen. Indien geen geschrift voorhanden is kan men terugvallen op de bewijsregels van het gemeen verbintenissenrecht. Dit is in de praktijk vaak niet eenvoudig. Uiteraard kunnen deze wijzigingen slechts toegevoegd worden na onderling akkoord.

Op zoek naar een advocaat huurrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK