Kennisbank Strafrecht Aanhouding Einde van het onderzoek: de…

Einde van het onderzoek: de regeling van de rechtspleging

De regeling van de rechtspleging

Bij einde van het gerechtelijk onderzoek zal de onderzoeksrechter zijn dossier overmaken voor eindvordering aan het Openbaar Ministerie.

Dit betekent dat de Procureur des Konings zal vorderen voor welke tenlasteleggingen hij de verdachte naar de bodemrechter wil verwijzen, dan wel voor welke tenlasteleggingen hij de buitenvervolgingstelling vordert. Ook de internering kan door de Procureur des Konings gevorderd worden.

De raadkamer op basis van deze eindvordering volgende beslissingen kunnen nemen:

  • Weigering om de procedure te regelen, en de zaak opnieuw overmaken aan het Openbaar Ministerie voor verdere instaatstelling
  • De buitenvervolgingstelling wanneer er onvoldoende bezwaren bestaan tegen de inverdenkinggestelde
  • Het overmaken van de stukken aan de Procureur-Generaal, wanneer er voldoende bezwaren bestaan met betrekking tot een feit dat onder de bevoegdheid van het Hof van Assisen valt.
  • Het verwijzen van de zaak naar de bevoegde rechtbank, wanneer voldoende bezwaren bestaan om een procedure te voeren voor de correctionele rechtbank of politierechtbank.
  • De internering uitspreken, wanneer het Openbaar Ministerie dit gevorderd heeft, en duidelijk blijkt dat de verdachte zich in een toestand van geestesstoornis bevond op het moment van het plegen van de feiten, alsook op het moment van de uitspraak.
  • De opschorting uitspreken, wanneer de feiten bewezen zijn maar geen straf dient te worden uitgesproken. Dit zal enkel gebeuren wanneer de behandeling van de zaak voor een openbare rechtbank schade zou kunnen berokkenen.

Voor de regeling van de rechtspleging kunnen de verdachte of het slachtoffer ook bijkomende onderzoeksdaden vragen. Op de zitting van de raadkamer kan het slachtoffer zich ook burgerlijke partij stellen.

Wanneer de verdachte zich in een toestand van voorhechtenis bevindt, zal na het debat over de doorverwijzing van het dossier, ook zijn hechtenistoestand opnieuw bekeken worden.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK