Kennisbank Strafrecht Correctionele Rechtbank Het assisendossier ‘Brederodestraat’

Het assisendossier ‘Brederodestraat’

assisen monheim

Beschuldigden: Mehmet Y. en Nihat Y.

Burgerlijke partijen: Ozan S., Emre S. en Fatih D.

Advocaten beschuldigden: Johan Vangenechten, Tessa De Cuis, Johan Mees en Cédric Monheim

Advocaten burgerlijke partijen: Jef Vermassen, Johan Platteau, Kris Luyckx

 

 

De feiten

Op zaterdag 02.02.2019 werden drie mensen neergeschoten op klaarlichte dag rond 14u45 in de immer drukke Brederodestraat te Antwerpen.

Twee verdachten werden gearresteerd, vader Mehmet en zoon Nihat Y. Vader Mehmet had altijd een café uitgebaat in de Brederodestraat, zoon Nihat opende een maand geleden zijn eigen BBQ-restaurant.

De feiten werden gefilmd door diverse camera’s die opgesteld waren in de Brederodestraat. Hierop was te zien hoe Ozan S. en Emre S. met een verkeersbord de ruiten van twee horecazaken ingooiden, onder andere dat van Nihat Y. die op dat moment aanwezig was in zijn zaak met vrouw en kinderen.

Verder was te zien hoe vader Mehmet Y. kwam aangelopen met een vuurwapen, en de twee slachtoffers in een eerste schotenreeks neerschoot. Zoon Nihat Y. kwam zijn zaak uitgelopen met een kolentang en sloeg meermaals op een slachtoffer dat gewond op de grond lag.

Nadat Mehmet Y. ging herladen, werden in een tweede schotenreeks nog drie kogels afgevuurd, waarvan één kogel in het been van het derde slachtoffer Fatih D., die de twee gewonde slachtoffers was komen helpen. Ook in deze tweede fase was Nihat Y. komen slaan en stampen op de twee slachtoffers.

Ten gevolge van de feiten zou Emre S. komen te overlijden, Ozan S. zou levenslang verlamd blijven en Fatih D. zou 6 maanden werkonbekwaam zijn.

Mehmet Y. en Nihat Y. werden gearresteerd voor moord en dubbele moordpoging.

 

Het verder onderzoek

Gedurende meer dan twee jaar werden de feiten verder onderzocht. De camerabeelden werden geanalyseerd, getuigen werden verhoord, een wetsgeneesheer en ballistisch deskundige werden aangesteld. Ook vond er een reconstructie plaats van de feiten.

Mehmet Y. gaf aan dat hij de slachtoffers wilde wegjagen en zijn (klein)kinderen wilde beschermen. Hij verklaarde dat het dodelijke schot per ongeluk in een schermutseling werd gelost, zonder enige intentie tot doden.

Uit de analyse van de camerabeelden zou blijken dat Nihat Y. wijzende bewegingen maakte tijdens de feiten die geïnterpreteerd kunnen worden als aansporingen of aanwijzingen richting zijn vader Mehmet Y.

Eén slachtoffer en twee getuigen maakten gewag van het feit dat Nihat Y. zijn vader opdracht gegeven zou hebben om te schieten.

Dit werd ontkend door Nihat Y.

In de loop van het onderzoek werd zoon Nihat Y. na twee maanden onder elektronisch toezicht geplaatst, en na nog eens vier maanden vrijgelaten onder voorwaarden. Vader Mehmet Y. bleef in voorlopige hechtenis in de gevangenis.

 

De Assisenprocedure

Op 01.02.2022, drie jaar na de feiten, boog het Hof van Assisen te Antwerpen zich over de zaak van de ‘Brederodestraat’. Vader Mehmet Y. en zoon Nihat Y. stonden beiden terecht voor moord, en dubbele moordpoging.

Volgens de verdediging van Mehmet Y. werden 7 van de 9 schoten gericht naar beneden, richting de benen van de slachtoffers. Dit met de intentie tot verwonden, maar niet tot doden. Twee schoten werden gelost in een schermutseling tussen Mehmet Y. en Emre S., waarbij Emre éénmaal in de hand werd geraakt en éénmaal door het hoofd werd geschoten. Zij pleitten voor een herkwalificatie naar opzettelijke slagen en verwondingen, bij één slachtoffer met de dood tot gevolg.

Volgens de verdediging van Nihat Y. werden verschillende slagen toegediend met de kolentang, zonder de intentie tot doden. Zij pleitten dat deze slagen enkel werden toegediend aan slachtoffer Ozan S., die het incident overleefde, maar niet aan het dodelijke slachtoffer Emre S., noch aan de voorbijganger Fatih D. Zij vroegen dat Nihat Y. zou worden vrijgesproken voor de moord op Emre S. en de poging moord op Fatih D. Zij vroegen dat de feiten op Ozan. S zouden worden geherkwalificeerd naar opzettelijke slagen en verwondingen, met voorbedachtheid.

De verdediging van Nihat Y. vroeg verder om hun cliënt niet als mededader van moord en poging moord te veroordelen, op basis van zogezegde aanwijzingen of aansporingen aan de vader, die niet boven elke redelijke twijfel bewezen waren op basis van de getuigenverklaringen.

Zowel de verdediging van Mehmet Y. als de verdediging van Nihat Y. vroeg om de uitlokking te aanvaarden, omdat deze feiten zich nooit hadden voorgedaan indien de slachtoffers niet voordien een aanval gericht hadden op de zaak van Nihat Y., maar ook op zijn persoon en op zijn vrouw en kinderen.

 

Uitspraak

Na een proces van bijna twee weken en een beraad van tien uren, sprak de rechtsprekende jury volgend arrest uit:

Vader Mehmet Y. werd veroordeeld voor moord, poging moord en opzettelijke slagen en verwondingen.

Zoon Nihat Y. werd vrijgesproken voor moord en poging moord. Hij werd wel veroordeeld voor een poging doodslag, maar hierbij werd de uitlokking aanvaard gelet op de eerste aanval die uitging van de twee slachtoffers.

Gelet op deze kwalificaties vorderde de Procureur-Generaal de maximumstraffen voor beide beschuldigden: levenslang voor Mehmet Y. en 2 jaar gevangenisstraf voor Nihat Y. De strafmaat voor Nihat Y. was fel gezakt door de vrijspraken en de aanvaarding van de uitlokking in het arrest over de schuld.

De jury deed uitspraak op 16.02.2022 en Mehmet Y. werd veroordeeld tot 25 jaar opsluiting, en Nihat Y. tot een gevangenisstraf van 2 jaar.

 

 

 

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK