Advocaat strafrecht

Advocaat strafrecht
Indien u geconfronteerd wordt met het strafrecht laat u zich best bijstaan door een goede advocaat gespecialiseerd in strafrecht. Het strafrecht is immers geen eenvoudige materie.

 

Bij welke procedures staan wij u bij?

De advocaten van Advo-Recht.be hebben de nodige expertise in het strafrecht. Deze kunnen u goed bijstaan bij onder andere volgende strafprocedures:

  • Bijstand bij het verhoor als slachtoffer of verdachte
  • Strafrechtelijke verdediging als dader voor de Correctionele Rechtbank
  • Behartiging van de burgerlijke belangen van het slachtoffer vb. eisen van een schadevergoeding
  • Opmaken van verschillende verzoekschriften tijdens de strafprocedure of het onderzoek

De strafrechtelijke verdediging begint reeds met bijstand vóór en tijdens het eerste verhoor door de politie of de onderzoeksrechter, beter bekend als de “Salduz bijstand”. Samen met de cliënt zoeken we naar de beste strategie ter voorbereiding van het dossier of naar belangrijke bewijstukken voor het dossier.

Ook later tijdens de procedures voor de Raadkamer, Kamer van Inbeschuldigingstelling, of de Correctionele Rechtbank is uw professionele bijstand gegarandeerd.

 

Wat kost een advocaat strafrecht?

a. Als slachtoffer

De rechtsbijstandverzekering als bijkomende verzekering bij de familiale polis doet meestal dienst bij betwistingen in het strafrecht als slachtoffer. Vaak worden de kosten van uw advocaat dus betaald door uw verzekeraar.

Wanneer kan ik een beroep doen op mijn rechtsbijstandverzekering? Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal onder meer tussenkomen voor volgende gevallen en kosten:

  • de kosten van een advocaat om uw schade te verhalen bij de dader of aansprakelijke partij;
  • burgerlijke partijstelling voor de Correctionele Rechtbank indien het parket tot dagvaarding van de aansprakelijke persoon overging;
  • dagvaarding voor de burgerlijke rechter indien het parket naliet om tot dagvaarding van de dader over te gaan;
  • kosten van een eigen geneesheer die bijstand verleent bij een expertise;

In de meeste gevallen worden de kosten van uw advocaat dus volledig gedekt door uw verzekeraar!

Indien u niet zeker bent of u een rechtsbijstandverzekering geniet, aarzel dan niet en neem snel contact op met uw verzekeringsmakelaar, rechtsbijstandsverzekeraar of advocaat.

b. Als dader

De kostprijs van een advocaat is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, het ereloon voor de gepresteerde uren, de gemaakte kosten enz…

De advocaten van Advo-Recht.be trachten in zoveel mogelijk procedures te werken met forfait bedragen die op voorhand worden afgesproken en gelden voor de volledige procedure. Goede afspraken maken goede vrienden.

Tijdens een eerste gesprek of na een korte analyse van de inhoud van het dossier kan vaak al snel meer duidelijkheid worden gegeven over de mogelijke kostprijs.

 

Advocaat strafrecht Antwerpen

Tijdens de eerste consultatie worden de slaagkansen ingeschat, alsook of de bijstand kan kaderen in het verzekerd risico rechtsbijstand, zodat de kosten voor u gedekt zijn.

Advo-Recht.be is gevestigd te Antwerpen Berchem en voert de meerderheid van haar gerechtelijke procedures dus in Antwerpen. Evenwel zijn onze advocaten ook bekend met de Correctionele Rechtbanken te Turnhout, Mechelen of elders… Voor procedures verder verwijderd wordt vaak samengewerkt met lokale advocaten in opdracht. Ook voor een advocaat Verkeersrecht kan je bij Advo-Recht.be terecht.

 

Vrije keuze advocaat

De rechtsbijstandverzekeraar zal aanvankelijk steeds trachten om een geschil zelf op te lossen of te bemiddelen, teneinde de kosten te besparen.

Indien toch een advocaat moet worden aangesteld is het belangrijk dat men steeds de vrije keuze van advocaat heeft en derhalve niet verplicht is om akkoord te gaan met de aanstelling van de advocaat die door uw rechtsbijstandsverzekeraar wordt voorgesteld. (Artikel 156 Verz.W.)

U mag dus steeds zelf uw advocaat kiezen, indien u rechtsbijstand geniet. U hoeft niet akkoord te gaan met de advocaat die uw makelaar of verzekeraar voorstelt.

De advocaten van Straf-Recht.be zijn gespecialiseerd in alle procedures aangaande het strafrecht. Kies voor een professionele bijstand op maat met duidelijke afspraken en transparantie.

 

Dader of slachtoffer?

Het strafrecht wordt steeds complexer en strenger waardoor misdrijven kunnen leiden tot zware straffen, maar ook slachtoffers voor bijzondere schadevergoedingen in aanmerking komen.

Wanneer u gedagvaard bent voor de Correctionele Rechtbank is een goede juridische bijstand dan ook essentieel.

Ook slachtoffers van allerlei misdrijven worden bijgestaan door ons, waarbij het van belang is een juiste schadebegroting op te maken en deze zo snel mogelijk te recupereren bij de tegenpartij of haar verzekeraar en dit o.a. via een burgerlijke partijstelling in de procedure voor de correctionele rechtbank.

De advocaten zijn gespecialiseerd in het strafrecht en voorzien een bijstand op maat, aan beide kanten van een strafprocedure.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK