Kennisbank Strafrecht Slachtoffer Welke mogelijkheden heeft het slachtoffer…

Welke mogelijkheden heeft het slachtoffer en welke verzoekschriften kan het indienen?

Gedurende een opsporings- of gerechtelijk onderzoek, zijn er veel mogelijkheden tot participatie van het slachtoffer. Het is niet meer zo dat een slachtoffer enkel een klacht neerlegt, en nadien passief dient af te wachten op het resultaat van het onderzoek. Sinds de Wet Franchimont zijn er vele mogelijkheden voor slachtoffers om actief deel te nemen aan het onderzoek, en minstens op de hoogte te blijven van het verloop.

1. Het verzoekschrift tot inzage of afschrift

Zowel binnen het gerechtelijk onderzoek door de onderzoekrechter, als binnen het opsporingsonderzoek door de Procureur des Konings, heeft het slachtoffer de mogelijkheid om een verzoekschrift in te dienen tot inzage of afschrift van het strafdossier. Het volstaat dat het slachtoffer een verklaring als benadeelde partij heeft afgelegd.

Het verzoekschrift dient gemotiveerd te zijn en de onderzoeksrechter of Procureur des Konings zullen beslissen over de inzagemogelijkheden. Het verzoek is pas eerst mogelijk één maand nadat de strafvordering is ingesteld.

Tegen de beslissing van de Procureur des Konings is geen hoger beroep mogelijk. Tegen de beslissing van de onderzoeksrechter is wel een hoger beroep mogelijk bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

 

2. Het verzoekschrift tot opheffing van beslag

Zowel binnen het gerechtelijk onderzoek door de onderzoekrechter, als binnen het opsporingsonderzoek door de Procureur des Konings, heeft de benadeelde derde de mogelijkheid om opheffing te vragen van de zaken die van hem in beslag werden genomen. De verdachte beschikt zelf ook over deze mogelijkheid.

Tegen de beslissing van de Procureur des Konings is geen hoger beroep mogelijk. Tegen de beslissing van de onderzoeksrechter is wel een hoger beroep mogelijk bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Er mag geen nieuw verzoek tot vrijgave van beslag worden ingediend vooraleer een termijn van drie maanden verstreken is.

 

3. Het verzoekschrift tot verrichten van bijkomend onderzoek

Binnen het gerechtelijk onderzoek door de onderzoeksrechter kan het slachtoffer steeds een verzoekschrift opstellen tot het verrichten van bijkomend onderzoek. Dit kan zowel tijdens het onderzoek, als ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging.

Het is echter raadzaam eerst minnelijk de onderzoeksrechter hierover te contacteren, aangezien bij weigering slechts na drie maanden een nieuw verzoek ingediend kan worden.

Tegen de beslissing van de onderzoeksrechter staat steeds een beroepsmogelijkheid open bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK