Kennisbank Verkeersrecht Ongeval Medische expertise na ongeval

Medische expertise na ongeval

Na een ongeval is er vaak sprake van lichamelijke of letselschade. Om schadevergoeding voor deze lichamelijke schade te bekomen moet je de schade bewijzen aan de hand van medische attesten of een medisch verslag opgesteld door een expert. Deze beschrijven immers de diagnose, de behandeling en de periode van arbeidsongeschiktheid.

Soorten medische expertise

Om de lichamelijke schade vast te stellen wordt in principe bijna steeds een expertise uitgevoerd. Er bestaan twee vormen van expertise:

Eenzijdige expertise

In de praktijk wordt meestal eerst een eenzijdige expertise uitgevoerd op initiatief en op kosten van de verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden. Meestal is dat de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar van de bestuurder “in-fout”.

Een eenzijdige expertise is niet sluitend of juridisch bindend. De vaststelling van de schade moet in principe immers op tegenspraak gebeuren. Als het slachtoffer het verslag en de begroting van de raadsgeneesheer van de verzekeraar aanvaardt, wordt een minnelijk akkoord gesloten.

Tegensprekelijke expertise

Als er via een eenzijdige expertise geen akkoord wordt bereikt, dan zal een tegensprekelijke expertise worden georganiseerd. Elke partij kan daarbij haar argumenten of opmerkingen laten kennen. Deze expertise kan zowel buitengerechtelijk (nog steeds minnelijk) of gerechtelijk zijn.

Men spreekt van een minnelijke medische expertise (MME) als de verzekeraar van de beide partijen elks een geneesheer aan te stellen, die samen tot één advies moeten komen.

Let op! Vaak wordt door de verzekeraar(s) bedongen dat de medische minnelijke expertise als bindend (sluitend) wordt overeengekomen. Overweeg dus zeker eerst goed vooraleer je zomaar akkoord gaat met deze bindende derdenbeslissing, immers zijn de ‘aanvechtmogelijkheden’ nadien zeer miniem tot onbestaande. Het is beter opdat de uitkomt van de expertise als louter advies geldt en er geen onherroepelijk karakter aan wordt verleend.

Een minnelijke expertise is een de praktijk vaak beter, immers wordt de schade zo veel sneller geregeld. Een gerechtelijke expertise kan in bepaalde gevallen immers zeer lang aanslepen. Een nadeel van een minnelijke expertise is dat u vaak veel minder kan aanbrengen. Ook wanneer je niet verzekerd bent voor juridische bijstand, is het mogelijk dat jouw rechten niet steeds volledig gevrijwaard worden.

Gerechtelijke expertise

Wanneer geen minnelijke akkoord bereikt kan worden, zal een gerechtelijke expertise moeten plaatsvinden. De rechtbank zal dan op verzoek van de meeste gerede partij, of met akkoord van beide partijen, een geneesheer-deskundige aanstellen.

Jouw raadsgeneesheer en die van de tegenpartij zullen aan de gerechtsdeskundige-geneesheer alle nuttige medische stukken moeten bezorgen en hun standpunt tegenover hem moeten verdedigen.

Het finale verslag van de gerechtsexpert is juridisch niet bindend voor de rechter, hoewel deze zich in de praktijk hier natuurlijk meestal naar gedraagt. In de praktijk krijgt het verslag dus wel een zeer belangrijke en doorslaggevende functie.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK