Kennisbank Verkeersrecht Sanctie Rijverbod in het weekend? Hoe…

Rijverbod in het weekend? Hoe werkt dat?

Rijverbod in het weekend?

Vele verkeersovertredingen worden niet alleen bestraft met een geldboete. Wanneer men wordt gedagvaard voor de Politierechtbank spreekt de rechter vaak ook een rijverbod uit. Het rijverbod wordt in de verkeerswetten beschreven als het verval van het recht tot sturen.

Op uw verzoek, of dat van uw advocaat, kan de Politierechter oordelen om het rijverbod enkel te laten doorgaan in het weekend en op feestdagen en dus een weekendrijverbod uit te spreken. Het weekendrijverbod is geen recht, maar een gunstmaatregel die de Politierechter kan toestaan, rekening houdende met de individuele omstandigheden van uw zaak. De rechter kan dus steeds anders oordelen en is niet verplicht het weekendrijverbod toe te kennen.

Indien het rijverbod beperkt blijft (vb. enkele weken) en de overtreder zijn auto nodig heeft voor zijn werk, kan het weekendrijverbod een goede oplossing zijn.

Wanneer gaat het weekendrijverbod in?

Een rijverbod in het weekend loopt steeds:

• Van vrijdagavond om 20.00 uur tot zondagavond om 20.00 uur

• Van 20.00u op de vooravond van een feestdag tot 20.00 uur op die feestdag

Hoe wordt het weekendrijverbod gecontroleerd?

Enkele maanden na de uitspraak waarin het rijverbod of weekendrijverbod werd uitgesproken zal u nogmaals in kennis worden gesteld van de uitspraak. De kennisgeving van uw weekendrijverbod gebeurt ofwel via de wijkagent in persoon, dan wel ontvangt u eerst een brief per post met uitnodiging om u te begeven naar het politiekantoor.

Na de officiële kennisname van het rijverbod heeft u voor de inlevering van uw rijbewijs 4 werkdagen de tijd. Deze vier dagen beginnen te tellen de dag na de kennisname. (Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn echter niet meer in deze termijn inbegrepen).

Het rijverbod gaat sowieso in op de 5de werkdag nadat u de kennisgeving heeft ondertekend of aansluit bij het reeds lopend rijverbod. Het heeft dus geen zin om je rijbewijs pas later te gaan indienen. Vanaf die 5e dag mag je niet meer rijden.

Bovendien riskeer je voor het niet tijdig neerleggen van je rijbewijs nog een bijkomende een geldboete van 200,00 euro tot 2.000,00 euro en/of minstens een maand extra rijverbod.

Waar moet je het rijbewijs inleveren?

Het rijbewijs dient te worden ingeleverd op de griffie van de Politierechtbank die het rijverbod heeft uitgesproken. Dit is ofwel de griffie van de Politierechtbank of de griffie van de Correctionele Rechtbank (in graad van beroep).

In het geval van een weekendrijverbod moet u echter niet elke vrijdag en maandag naar de griffie van de Rechtbank om uw rijbewijs in te dienen of op te halen. U zal bij de eerste afgifte van uw rijbewijs een attest krijgen waarmee u bij de gemeente een nieuw tijdelijk rijbewijs kan aanvragen. Let op dat je zeker ook pasfoto’s meebrengt naar de dienst rijbewijzen van uw woonplaats.

Met dit nieuwe tijdelijke rijbewijs kan u dan enkel rijden in de week, met uitzondering van feestdagen. De kostprijs van dit nieuw tijdelijk rijbewijs bedraagt normaal 25,00 EUR. Wanneer het volledige rijverbod is afgelopen kan u op de griffie uw oude normale rijbewijs terug inruilen voor het weekendrijbewijs. De kostprijs voor het weekendrijbewijs kan u niet recupereren.

Let op! Vaak duurt het een aantal dagen vooraleer de gemeente het nieuwe rijbewijs heeft aangemaakt, zodat u een aantal dagen zal rondrijden zonder rijbewijs. Hoewel het besturen van uw wagen zonder het rijbewijs op zak te hebben een verkeersovertreding betreft, zal dit in de praktijk niet gestraft worden.

Geen weekendrijverbod mogelijk bij examens

Indien de Rechter het herstel van het recht tot sturen, m.a.w. de teruggave van het rijbewijs, afhankelijk maakt van het slagen voor één of meerdere examens of onderzoeken (bv. theoretisch examen, praktijkexamen, een medisch en/of een psychologisch onderzoek) dan kan de Politierechter geen “weekendrijverbod” toestaan.

Geen latere omwisseling mogelijk

Wanneer de Politierechter het verval van het recht tot sturen uitsprak in het weekend, kan men dit in het midden van de vervalperiode niet zomaar laten omzetten naar opeenvolgende kalenderdagen. Men moet het uitgesproken vonnis naleven, zodat men gehouden blijft aan het weekendrijverbod.

Beperking van het rijverbod tot bepaalde categorieën

De politierechter kan het rijverbod beperken tot bepaalde categorieën van voertuigen. Zo kan hij bijvoorbeeld het rijverbod beperken tot de categorie B (personenwagens).

U zal dit goed moeten motiveren aan de Politierechter, immers betreft ook dit een gunst, waarbij de rechtbank niet verplicht is om op uw verzoek in te gaan.

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK