Kennisbank Verkeersrecht Verzekering Welke verzekeringen bestaan er voor…

Welke verzekeringen bestaan er voor auto’s?

welke verzekeringen voor de auto?

Wanneer u een wagen koopt in Vlaanderen, zijn er verschillende verzekeringen te overwegen. Het hebben van de juiste verzekeringen kan u beschermen tegen bepaalde financiële tegenslagen en juridische problemen wanneer er iets misgaat met uw wagen. Welke verzekering heeft u nu nodig?

 

Verplichtingen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering

In België is ingevolge de WAM-wet verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor elke wagen die op de openbare weg rijdt en ingeschreven is bij de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV). Deze verplichting geldt eveneens voor buitenlanders die met een wagen in België rondrijden. Wanneer je een ongeval veroorzaakt en in fout bent zal deze verzekering je schade aan derden dekken gaande van de schade aan het andere voertuig alsook de schade en gevolgen hiervan voor de personen.

 

Wat met de schade aan mijn wagen?

De vergoeding van de schade aan uw eigen wagen is een ander verhaal.  Wanneer u de veroorzaker bent van het ongeval zal de dekking afhangen van uw gekozen verzekering.

Zo kan u naast uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering ook een kleine of grote omnium verzekering afsluiten.

Bij een kleine omnium zal in de meeste gevallen de schade ontstaan door brand, diefstal, storm, glasbreuk en aanrijding met dieren door de verzekering gedekt worden, ongeacht wie het ongeval heeft veroorzaakt.

De grote omnium verzekering biedt de meest uitgebreide dekking voor uw wagen en zal ook instaan voor de eigen schade. Bv. wanneer u door uw eigen fout schade berokkende aan uw voertuig, ongeacht of dit gebeurde tijdens een ongeval.

Bij de meeste omnium verzekeringen wordt er wel gewerkt met een vrijstelling of franchise. De omvang van de kosten en franchise zijn afhankelijk van verschillende parameters zoals uw leeftijd, het voertuig, …

Heeft u deze laatste niet, dan zal de eigen schade in geval van een eigen fout niet ten laste worden genomen door de verzekering.

 

Hoe verhaal ik de schade aan mijn wagen op een derde?

 Heeft een andere partij een ongeval veroorzaakt dan zal u zich kunnen wenden tot zijn of haar burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze zal zowel de schade aan uw voertuig als aan uzelf dekken.

In de meeste gevallen zal dit verlopen nadat u zelf aangifte deed bij uw eigen verzekeraar. In dit geval dient het schadegeval te voldoen aan de RDR-voorwaarden. Dit is een regeling waarbij de verwerking van schadegevallen naar aanleiding van een verkeersongeval eenvoudiger wordt gemaakt. (Zie blog RDR-regeling)

Wanneer de andere partij echter niet verzekerd is dient men in eerste instantie de omnium- of bestuurdersverzekering te contacteren.

Wanneer zij niet kunnen verder helpen zal u een claim kunnen indienen bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Zij komen tussen wanneer de tegenpartij het ongeval heeft veroorzaakt en uw verzekering zich niet tegen zijn verzekeraar kan keren. De rechtsbijstandsverzekeraar kan deze procedure opvolgen.

 

Rechtsbijstandverzekering

 Het belang van het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering kan niet voldoende benadrukt worden. Deze biedt namelijk juridische bijstand wanneer u betrokken bent bij een geschil met betrekking tot uw auto, zoals in het geval van een verkeersongeval of een dispuut met uw verzekeraar. In België is het afsluiten van deze verzekering voor voertuigen niet verplicht, maar het kan u wel helpen bij het verhalen van schade en het oplossen van geschillen.

Zo zijn er verschillende situaties waarin u een beroep kan doen op uw rechtsbijstandverzekering:

  • U heeft een geschil met een andere partij waarbij u tracht uw schade te verhalen na een verkeersongeval;
  • U wordt vervolgd voor een strafbaar feit dat in verband staat met uw voertuig;
  • U krijgt een boete opgelegd door de overheid waar u het niet mee eens bent;
  • U bent ontevreden over de herstelling van uw wagen;
  • U bent het niet eens over wie aansprakelijk is in het kader van een ongeval.

De rechtsbijstandverzekering zal uw belangen behartigen in deze situaties die aanleiding hebben gegeven tot schade.

In een gerechtelijke procedure zal de rechtsbijstand de proceskosten en erelonen van advocaten op zich nemen die voortvloeien uit het geschil.

Wanneer u in het kader van uw verzekering of in het kader van een procedure voor de rechtbank bijstand nodig heeft kan u steeds terecht bij één van onze specialisten in het Verkeersrecht.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK