Advocaat arbeidsrecht

advocaat arbeidsrecht

Bijna iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met het arbeidsrecht. Denk maar aan een onregelmatig gegeven ontslag, of het uitblijven van loon. Online is er dan ook veel informatie terug te vinden, maar toch blijft het opletten. Een advocaat arbeidsrecht kijkt naar de specifieke situatie en kijkt welke rechtsregels van toepassing zijn.

 

Heb ik een advocaat arbeidsrecht nodig?

Een advocaat arbeidsrecht heeft in de eerste plaats een adviserende en preventieve rol. Zo kan hij juridisch advies verlenen bij de rechten of plichten binnen de arbeidsrelatie. Hiernaast kan hij helpen bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.

Verder kan een advocaat ook optreden bij een geschil tussen de werkgever en de werknemer. Denk maar aan een ontslag om dringende reden. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is kan de advocaat bijstaan in een gerechtelijke procedure voor de arbeidsrechtbank.

U kan bij Advo-Recht.be beroep doen op een advocaat arbeidsrecht. Hoewel het kantoor gelegen is in Antwerpen Berchem, kunnen wij u ook in andere rechtsgebieden vertegenwoordigen.

In het arbeidsrecht zijn er vele formele rechtsregels die moeten worden nageleefd. Denk maar aan de verjaringsregels of de specifieke formaliteiten bij een ontslag om dringende redenen. In die zin is het steeds aangewezen om bij een geschil een beroep te doen op een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

 

Wat is het Arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht is een aparte tak van het recht die handelt over alle thema’s rond de arbeidsrelatie. Het arbeidsrecht is daarom ook een steeds evoluerende rechtstak. Dat is immers ook nodig in functie van een steeds veranderende maatschappij.

Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel arbeidsrecht en het collectief arbeidsrecht. Het individueel arbeidsrecht regelt de relatie tussen werkgever en werknemer.

Het collectief arbeidsrecht betreft dan weer de vaststelling van arbeidsvoorwaarden voor een grotere groep van werknemers, bv. per sector.

Volgende thema’s komen vaak aan bod binnen het arbeidsrecht:

 • De arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement
 • Het loon
 • Niet-concurrentie bedingen
 • Ontslag
 • Ontslag om dringende reden
 • Opzegtermijn en opzegvergoeding
 • Arbeidsongevallen en letselschade

Het sociaal zekerheidsrecht wordt vaak in één adem uitgesproken met het arbeidsrecht, aangezien vele thema’s erg verwant zijn. De werkeloosheidsuitkering of hulp door het OCMW zijn daarvan goede voorbeelden. Ook bij geschillen in het sociaal zekerheidsrecht kunnen onze advocaten u bijstaan.

 

Arbeidsrechtbank

In alle Belgische gerechtelijke arrondissementen is er binnen de Rechtbank van Eerste Aanleg een arbeidsrechtbank. De relevante wetsartikelen vindt men in het Gerechtelijk Wetboek van artikel 578 tot en met 583.

De arbeidsrechtbank neemt in eerste aanleg kennis van:

 • geschillen tussen werkgevers en werknemers
 • geschillen inzake sociale zekerheid
 • geschillen inzake sociale bijstand
 • collectieve schuldenregeling

De advocaat zal bij arbeidsrechtelijke kwesties de zaak dus steeds bij de bevoegde arbeidsrechtbank moeten inleiden, rekening houdende met de belangen en de vorderingen van zijn cliënt en rekening houdende met de verjaringsregels.

Het hoger beroep tegen een vonnis van de arbeidsrechtbank moet worden ingesteld bij het Arbeidshof.

Het openbaar ministerie van de arbeidsrechtbank wordt ook wel het arbeidsauditoraat genoemd en de procureur heet in dit geval arbeidsauditeur.

 

Vertrouwelijkheid

Problemen in de arbeidsrelatie zijn vaak delicaat. De relatie met een advocaat is dan ook steeds gebaseerd op vertrouwelijkheid. De advocaat dient zich volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te gedragen en is daarbij gebonden door het beroepsgeheim. Uw advocaat kan zonder uw toestemming dus niet zomaar gegevens of informatie met derden gaan delen.

 

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK