Kennisbank Familierecht Algemeen Jeugdrecht Algemeen Everberg: gesloten instelling

Everberg: gesloten instelling

everberg

De Grubbe te Everberg is een instelling voor jongeren die een jeugddelict hebben gepleegd, of hiervan verdacht worden. Een plaatsing in De Grubbe is een ingrijpende maatregel voor een jongere. In deze blogpost leggen we kort uit wat de werking is van De Grubbe en geven we meer uitleg omtrent de juridische context van deze plaatsing.

 

De Grubbe

De Grubbe is een gesloten instelling, wat betekent dat men er niet vrij zal kunnen rondlopen en dat men steeds begeleid zal worden. Men kan de instelling op geen enkel moment verlaten, behalve met toestemming van de Jeugdrechter in uitzonderlijke omstandigheden. Je kunt niet naar een gewone school en ook hobby’s en tewerkstelling van buiten de instelling kunnen niet worden uitgeoefend.

De Grubbe biedt plaats voor 53 jongeren vanaf 14 jaar.  In slechts uitzonderlijke gevallen is ook een plaatsing vanaf 12 jaar mogelijk.

 

Plaatsing

Jongeren kunnen door de jeugdrechter worden geplaatst in gemeenschapsinstelling De Grubbe voor een periode van maximaal 1 maand volgens het Decreet Jeugddelinquentierecht. 

Tijdens de eerste 10 dagen gaat het multidisciplinair team na of een gesloten omgeving de beste plek is voor de minderjarige om zijn leven terug op de rails te krijgen. Na 10 dagen wordt er een eerste advies opgesteld voor de Jeugdrechter. De Jeugdrechter zal de minderjarige steeds uitnodigen om hierover gehoord te worden. Het is mogelijk om na deze eerste 10 dagen al uit te stromen wanneer de jeugdrechter beslist dat een gesloten omgeving niet noodzakelijk is.

Indien de plaatsing na deze eerste 10 dagen wordt verlengd, zal het multidisciplinair team een uitgebreid verslag schrijven over de minderjarige. In dit verslag geven de medewerkers van De Grubbe, in samenspraak met de jongere en zijn ouders, een advies aan de Jeugdrechter omtrent het gepaste vervolgtraject.

Men kan maximum 30 dagen in De Grubbe verblijven. Hierna beslist de Jeugdrechter of een verdere plaatsing in een andere gemeenschapsinstelling noodzakelijk is of niet.

 

School

Een minderjarige kan de instelling niet verlaten, dus ook niet om naar school te gaan. Het is wel mogelijk dat de leerlingenbegeleider van De Grubbe contact opneemt met de school van de minderjarige om de school op de hoogte te brengen en na te gaan of er extra schoolmateriaal kan worden bezorgd. Het is altijd mogelijk om testen en taken van school in De Grubbe te maken.

 

Contact met thuis

Een minderjarige mag 7 keer per week 15 minuten bellen met het thuisfront, waarvan twee keer via videochat. Jeugdadvocaten en consulenten mogen vrij worden gecontacteerd.

Tevens kan een minderjarige twee keer per week bezoek krijgen van 3 familieleden (ouders, broers, zussen of grootouders). Er dient hiervoor voorafgaand een afspraak te worden gemaakt. Het bezoek duurt 60 minuten.

 

Leefregels

In De Grubbe geldt een rookverbod. Drugs zijn uiteraard ook niet toegestaan.

De minderjarige heeft een eigen kamer in een leefgroep van maximum 10 jongeren.

Verder gelden volgende belangrijke regels:

  • Niet pesten
  • Geen agressie (fysiek en verbaal)
  • Ga onmiddellijk naar je kamer als dit gevraagd wordt
  • Je mag het aanbod (activiteit/les) doorheen de dag niet weigeren
  • Geen verboden spullen op de kamer

 

Een plaatsing in De Grubbe is een ingrijpende maatregel voor een minderjarige en zijn context. Een minderjarige heeft steeds recht op bijstand van een jeugdadvocaat in het kader van deze plaatsing. Ouders kunnen zelf ook een eigen advocaat raadplegen om hen bij te staan doorheen deze procedure. Bij Advo-recht.be hebben we jeugdadvocaten en specialisten jeugdrecht om u op een goede manier in dergelijke dossiers bij te staan.

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK