Kennisbank Familierecht Algemeen Permanente saisine van de Familierechtbank

Permanente saisine van de Familierechtbank

permanente saisine van de familierechtbank

De Familierechtbank is verantwoordelijk voor het behandelen van geschillen en zaken die verband houden met familie- en gezinsrecht. Een belangrijk concept binnen dit rechtsgebied is de “permanente saisine” van de familierechtbank. Dit juridische mechanisme heeft verstrekkende gevolgen voor hoe familiezaken worden beheerd en behandeld. In deze blogpost bespreken we wat permanente saisine inhoudt, hoe het werkt en wat de implicaties zijn voor betrokken partijen.

 

Wat is permanente saisine?

Permanente saisine betekent dat de familierechtbank, eenmaal betrokken bij een familiedossier, bevoegd blijft om alle toekomstige geschillen in verband met dat dossier te behandelen. Dit houdt in dat dezelfde rechter of dezelfde rechtbank kan blijven toezien op een zaak, ook als er nieuwe kwesties of wijzigingen in de situatie optreden. De wettelijke basis van de permanente saisine is voorzien in artikel 1253ter/7 van het Gerechtelijk Wetboek.

 

Hoe werkt permanente saisine?

 

Initiële Procedure

De permanente saisine begint wanneer een familiedossier voor het eerst wordt geopend bij de familierechtbank. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een scheidingsprocedure, een geschil over de kinderen, of een alimentatiekwestie. Dergelijke zaken kunnen worden ingeleid via dagvaarding of inleidend verzoekschrift. Er is dan ook steeds een rolrecht verschuldigd. Vanaf dat moment blijft de familierechtbank bevoegd voor alle verdere beslissingen en aanpassingen met betrekking tot dat dossier.

 

Voortdurende bevoegdheid

Eenmaal in werking blijft de familierechtbank bevoegd om alle toekomstige geschillen en wijzigingen in de situatie te behandelen. Dit betekent dat betrokkenen niet telkens opnieuw een nieuwe procedure hoeven te starten bij een andere rechtbank als er nieuwe geschillen ontstaan. Bijvoorbeeld, als er wijzigingen zijn in de omstandigheden die om een aanpassing van de omgangsregeling vragen, kan dezelfde familierechtbank deze wijzigingen behandelen zonder dat een nieuw dossier geopend hoeft te worden. Er moet dan ook niet opnieuw een rolrecht worden betaald.

 

Voordelen van permanente saisine

De permanente saisine van de familierechtbank heeft verschillende voordelen:

  • Consistentie: Dezelfde rechtbank en vaak dezelfde rechter blijven betrokken bij het dossier, wat zorgt voor consistentie in beslissingen en een beter begrip van de context van de zaak.
  • Efficiëntie: Het proces is efficiënter omdat betrokkenen niet telkens opnieuw door dezelfde administratieve procedures hoeven te gaan.
  • Gemak voor partijen: Het is eenvoudiger voor de betrokken partijen omdat ze te maken hebben met een bekende rechter die al bekend is met de details van hun situatie.

 

Gewijzigde omstandigheden

Men kan een beroep doen op de permanente saisine van de familierechtbank in het geval van gewijzigde omstandigheden. Deze gewijzigde omstandigheden dienen steeds te worden vermeld, op straffe van nietigheid.

In artikel 1253ter/7 van het Gerechtelijk Wetboek wordt vermeld wat men exact onder deze gewijzigde omstandigheden of nieuwe elementen verstaat:

Onder “nieuwe elementen” wordt verstaan:
1° over het algemeen, een feit dat niet bekend was bij het eerste verzoek;
2° met betrekking tot een uitkering tot levensonderhoud, nieuwe omstandigheden waarin de partijen of de kinderen verkeren, en die hun situatie ingrijpend kunnen wijzigen;
3° met betrekking tot de organisatie van de verblijfsregeling, het recht op persoonlijk contact en de uitoefening van het ouderlijk gezag, nieuwe omstandigheden die de toestand van de partijen of die van het kind kunnen wijzigen. In dit laatste geval kan de rechtbank dit nieuwe verzoek echter enkel inwilligen indien het belang van het kind zulks rechtvaardigt.

In het geval van bovenvermelde omstandigheden kan de zaak opnieuw worden voorgelegd voor de familierechter om een aanpassing aan de huidige regeling te bekomen.

Enkele voorbeelden:

  • In de initiële procedure had men een aanzienlijk inkomen, waardoor er een onderhoudsbijdrage werd opgelegd. In geval van ziekte, kan het inkomen dalen en kan men terugvallen op een ziekte-uitkering die veel lager ligt. Dit geeft aanleiding tot het aanpassen van de onderhoudsbijdrage.
  • Men gaat verhuizen en hierdoor is een week-weekregeling niet meer mogelijk.
  • Het kind is ouder geworden en geeft aan dat hij of zij een andere omgangsregeling wenst.

 

Conclusie

De permanente saisine van de familierechtbank is een belangrijk mechanisme dat zorgt voor consistentie, efficiëntie en rechtvaardigheid in de behandeling van familiezaken. Door de voortdurende bevoegdheid van de rechtbank om met nieuwe geschillen en veranderingen in omstandigheden om te gaan, biedt het een flexibele en stabiele juridische omgeving voor betrokken partijen.

 

Onze experten Familierecht helpen u graag op weg in deze materie!

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK