Kennisbank Familierecht Algemeen Wat met de gezinswoning bij…

Wat met de gezinswoning bij echtscheiding?

gezinswoning echtscheiding

Een belangrijk vraagstuk bij de echtscheiding is deze aangaande de gezinswoning. Willen beide partijen de woning verkopen of wil iemand de woning overnemen? Deze discussie zal zich allicht stellen tijdens de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen door de notaris. Wat zijn de mogelijkheden en heeft iemand voorrang? Hieronder worden de verschillende opties besproken.

 

1. De woning verkopen

Wanneer onverdeeldheid geen optie is en geen van beide partners kan of wil de woning ‘inkopen’, kan men uiteraard steeds over gaan tot de verkoop. De verkoopsom zal dan eerst aangewend worden om een eventueel saldo van een hypothecair krediet of lening terug te betalen, alsook de eigen inbreng(en).

Partijen kunnen overeenkomen om de woning via een makelaar te verkopen en tegen welke doelprijs, dan wel overgaan tot openbare verkoop.

Bij een EOT moet in de regelingsovereenkomst reeds worden vermeld dat de woning zal verkocht worden en hoe de opbrengst zal verdeeld worden. De verkoopsakte zelf dient nog niet toegevoegd te worden bij het indienen van het dossier bij de Familierechtbank.

 

2. De woning wordt toegewezen aan één van de echtgenoten

Bij de vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen, kan er afgesproken worden dat de gezinswoning wordt overgenomen door één van de ex-partners.

In een dergelijk geval is het belangrijk de waarde van de woning te bepalen, alsook ieders aandeel hierin. De waardering vindt doorgaans plaats door een beëdigd schatter of landmeter. Deze zal de verkoopprijs bepalen, alsook de eventuele huurwaarde.

Vervolgens zal de notaris ieders aandeel bepalen in de verkoopswaarde. Bijvoorbeeld door een onevenwicht dat reeds ontstond bij de aankoop of indien er belangrijke verbouwingswerken zijn gebeurd op kosten van één der partijen. (niet de normale onderhoudswerken dus)

Het is dus wel enorm belangrijk dat de eigen inbreng voldoende gedocumenteerd is, door ze bijvoorbeeld te laten vermelden in de aankoopakte of een specifieke akte op te stellen.

Een eigen inbreng kan in geld zijn, maar ook in natura.

Een bijkomend gegeven is het hypothecair krediet dat mogelijks nog openstaat. De partij die de woning overneemt neemt daar, in principe, ook de lening over, maar moet ook de andere partij kunnen uitkopen. Laat je goed bijstaan door een advocaat Familierecht in geval van deze optie.

 

3. De Woning In Onverdeeldheid houden

Tot slot bestaat de mogelijkheid waarin één van beide echtgenoten heel graag in de woning zou willen blijven, maar niet het vermogen heeft om de woning over te kopen, en/of dat men de woning wil blijven houden omdat dit de thuis is voor de kinderen. In dergelijke gevallen kan men besluiten de woning in onverdeeldheid te houden door ze nog niet te verkopen of over te nemen.

Dit wil zeggen dat de woning eigendom blijft van beide partners, in onverdeeldheid.

Op grond van artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek kan een onverdeeldheid maar maximaal 5 jaar duren en dan maximaal voor een extra 5 jaar verlengd worden.

Op basis van een Cassatiearrest van 20 september 2013 kunnen ex-partners bij een vrijwillige onverdeeldheid de maximum termijn van 5 jaar eventueel overschrijden.  In dat geval moet er wel duidelijk een opzegmodaliteit of een einddoel, voorzien te worden.  Dit kan bijvoorbeeld de datum zijn waarop alle kinderen meerderjarig zijn. Als men toch een onbepaalde duur voorziet, dan moet er ook een opzegmogelijkheid voorzien worden.

Belangrijk voor de financiële gevolgen van de onverdeeldheid is dat er een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de bewonerskosten enerzijds, en de eigenaarskosten anderzijds.

Zo moet de lening vaak verder worden afbetaald, alsook zal zal de partner die in de woning blijft van een woonstvergoeding moeten betalen in verhouding tot het eigendomsdeel van de andere partner.

Vaak wordt afgesproken dat diegene die in de woning blijft géén woonstvergoeding is verschuldigd aan de andere, op voorwaarde dat deze dan wel de hypothecaire lening verder aflost.

Wanneer de woning in onverdeeldheid blijft, is er geen verplichting om dit vast te leggen in een notariële akte. Teneinde enkele risico’s te beperken is dit toch aangeraden, denk maar aan de termijn om niet langer in onverdeeldheid te blijven. Ten tweede kan een schuldeiser mogelijks beslag leggen op de onverdeelde woning. Met een notariële akte kan men eventuele bescherming in het leven roepen.

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK