Kennisbank Familierecht Algemeen Advocaat Familierecht

Advocaat Familierecht

advocaat familierecht

Het familierecht is zeer uitgebreid. Denk maar aan het huwelijk of de echtscheiding, onderhoudsgeld voor de kinderen of tussen partners onderling, afstamming… het zijn allemaal aspecten waar iedereen vroeg of laat mee wordt geconfronteerd. In dat geval laat u zich best bijstaand door een gespecialiseerde advocaat familierecht.

 

Familierecht?

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt meestal als apart rechtsgebied beschouwd. (Wikipedia) Het Belgische Personen- en familierecht is opgenomen in het Burgerlijk wetboek.

Het familierecht is een steeds evoluerende rechtstak. Dat is ook nodig in functie van een steeds veranderende maatschappij. Het familierecht is bovendien zeer uitgebreid en valt uiteen in tal van aangelegenheden of subtakken. Denk maar aan:

  • Het huwelijk en het huwelijksvermogen
  • De echtscheiding
  • Onderhoudsgeld of alimentatie voor de kinderen of ex-partners
  • Ouderlijk gezag
  • Voorlopige maatregelen
  • De vereffening en verdeling na het huwelijk of bij een nalatenschap
  • Erfrechtelijke aspecten
  • Geboorte en afstamming
  • Nationaliteit en naamswijziging
  • Voorlopig bewind

 

Heb ik een advocaat familierecht nodig?

Een advocaat familierecht treedt op bij de familiale betrekkingen en bevoegdheden van personen. Voornamelijk gaat het personen- en familierecht over het huwelijk, de echtscheiding, de afstamming of de nalatenschap.

In de eerste plaats kan de advocaat optreden als adviseur of bemiddelaar. Zeker in het familierecht is het van cruciaal belang om een oplossing na te streven waarbij alle partijen zich goed voelen. Het is aangetoond dat afspraken waarin partijen een aandeel hadden vaak beter gevolgd worden dan wanneer deze werden bepaald door een derde.

Slagen partijen er niet in om onderling, of via bemiddeling, tot een oplossing te komen, dan dringt het oordeel van de Familierechter zich op. De advocaat kan de juridische procedure inleiden, het dossier samenstellen en pleiten voor u in de rechtbank.

Naargelang de noden van de cliënt is het steeds raadzaam een beroep te doen op een advocaat in geval van een familiaal conflict. Het is niet steeds eenvoudig om er alleen voor te staan. Bovendien zijn ook vaak technische aspecten aan een rechtszaak, waar de advocaat als professioneel u zal begeleiden.

 

Familierechtbank

Op 1 september 2014 werd binnen elke Rechtbank van Eerste Aanleg een Familie- en jeugdrechtbank opgericht. Deze rechtbank is samengesteld uit familiekamers (de “Familierechtbank”), jeugdkamers (“de jeugdrechtbank”), en kamers voor minnelijke schikking (“KMS”). In deze laatste kamer zal men vooral trachten om de partijen te verzoenen.

De advocaat zal bij familiale kwesties de zaak dus steeds bij de bevoegde familierechtbank moeten inleiden, rekening houdende met de belangen en de vorderingen van zijn cliënt.

Van belang is dat zodra een eerste zaak of vordering voor de familierechtbank werd opgestart, deze rechtbank een familiedossier opent. (Art. 725bis Ger.W.) In dat dossier zal de volledige historiek worden opgenomen, zodat ook bij latere vorderingen de rechter snel een overzicht heeft van het verleden.

Overeenkomstig art. 757 Ger.W. verlopen familiezaken in principe in raadkamer. Dit wil zeggen dat deze niet openbaar behandelt worden, maar achter gesloten deuren. Denk maar aan de vordering tot uitkering voor levensonderhoud, procedures inzake ouderlijk gezag, voogdij…

 

Vertrouwelijkheid

Familiale problemen zijn vaak heel delicaat. De relatie met een advocaat is dan ook steeds gebaseerd op vertrouwelijkheid. De advocaat dient zich volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te gedragen en is daarbij gebonden door het beroepsgeheim. Uw advocaat kan zonder uw toestemming dus niet zomaar gegevens of informatie met derden gaan delen.

 

 

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK