Kennisbank Strafrecht Correctionele Rechtbank Dagvaarding Correctionele Rechtbank

Dagvaarding Correctionele Rechtbank

dagvaarding politierechtbank

Dagvaarding door het Openbaar Ministerie

Wanneer het Openbaar Ministerie haar onderzoek heeft afgerond, en zij van mening is dat de feiten lastens de verdachte bewezen zijn, zal zij kunnen overgaan tot dagvaarding voor de Correctionele Rechtbank. Deze dagvaarding gebeurt bij deurwaardersexploot, en zal derhalve aan de betrokken partijen betekend worden door een deurwaarder. Zowel beklaagden als benadeelde partijen zullen uitgenodigd worden. Ook wanneer het onderzoek door een onderzoeksrechter werd gevoerd, en de zaak door de raadkamer werd verwezen naar de Correctionele rechtbank, zal het Openbaar Ministerie overgaan tot dagvaarding. Deze dagvaarding mag enkel dezelfde tenlasteleggingen bevatten als deze waarvoor de verdachte werd verwezen door de raadkamer.

In de overgrote meerderheid van de zaken zal de zaak aanhangig gemaakt worden bij de Correctionele rechtbank door middel van dagvaarding van alle partijen door het Openbaar Ministerie.

 

Rechtstreekse dagvaarding door de burgerlijke partij

Ook de burgerlijke partij heeft de mogelijkheid om een dagvaarding uit te brengen lastens de beklaagde. Dit gebeurt eveneens bij deurwaardersexploot, dat door de deurwaarder aan de gedaagde betekend wordt. De burgerlijke partij kan zo de zaak voor de correctionele rechtbank brengen, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie. Deze manier van werken is eerder uitzonderlijk, maar kan bijvoorbeeld van toepassing zijn wanneer het Openbaar Ministerie de zaak geseponeerd heeft, en de burgerlijke partij alsnog van mening is dat de zaak door de Correctionele rechter beoordeeld moet worden.

Een andere mogelijkheid is evenwel de klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter, waardoor eerst bijkomend onderzoek verricht zal worden. (zie hiervoor: klacht met burgerlijke partijstelling)

 

Inhoud van de dagvaarding

De belangrijkste informatie die u zal moeten terugvinden in de dagvaarding of Pro Justitia is:

  • De dag, het uur en de rechtbank waarvoor u moet verschijnen
  • De feiten die u tenlaste worden gelegd, en de periode waarbinnen deze feiten zijn gebeurd

 

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Indien u een advocaat voor de Correctionele Rechtbank zoekt kan u perfect een beroep doen op Advo-Recht.be. In de sommige gevallen (als slachtoffer) worden de kosten van uw advocaat volledig gedekt door uw verzekeraar.

Neem contact op met ons via het telefoonnummer 03 880 80 20, per e-mail, of via het contactformulier op onze website.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK