Kennisbank Algemeen Advocatuur Algemeen Advocaat letselschade

Advocaat letselschade

advocaat letselschade

 

Wanneer een advocaat letselschade nodig?

De advocaat kan helpen bij geschillen omtrent:

  • De omstandigheden van het ongeval en de aansprakelijkheid
  • De medische expertise
  • De berekening van de schadevergoeding aan de hand van de indicatieve tabel
  • Onderhandeling met de verzekering

 

Onderhandelen met de verzekering

Een letselschade advocaat zal vaak met de verzekeringsmaatschappij onderhandelen om een adequate schadevergoeding te bekomen. De advocaat zal aan de hand van de medische verslagen en de indicatieve tabel de berekening van de schade kunnen controleren of aanvechten.

 

Advocaat letselschade via rechtsbijstand

Wanneer u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering, zal deze uw juridische kosten zoals de bijstand van de advocaat dekken. De advocaat kan dan rechtstreeks factureren aan de verzekeringsmaatschappij. Wij kunnen voor u steeds nagaan of u over deze rechtsbijstandverzekering beschikt.

 

Objectiviteitsclausule

U bent niet verplicht om steeds akkoord te gaan met de regeling die uw verzekeraar voorstelt. Indien uw mening aangaande de aansprakelijkheid bijvoorbeeld verschilt van deze van uw verzekeraar kan u een beroep doen op de objectiviteitsclausule die in de meeste rechtsbijstandverzekeringen is opgenomen.

De objectiviteitsclausule houdt in dat wanneer er discussie bestaat tussen u en uw verzekeraar met betrekking tot de aansprakelijkheid, heeft u veelal het recht om een bijkomend juridisch advies in te winnen.

Indien de door u geraadpleegde advocaat uw standpunt bijtreedt, zal uw verzekeraar, ongeacht de eventuele afloop van een gerechtelijke procedure, verplicht zijn de kosten en erelonen van uw advocaat volledig ten laste te nemen. Ook de kosten en erelonen die betrekking hebben op het juridisch advies. Indien de door u geraadpleegde advocaat van oordeel is dat het standpunt van uw verzekeraar correct is, dan zal u de helft van de kosten en erelonen voor dit advies zelf moeten dragen.

 

 

Op zoek naar een advocaat algemeen advocatuur?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK