Kennisbank Appartementsrecht Algemeen Beslissing algemene vergadering aanvechten (Art.…

Beslissing algemene vergadering aanvechten (Art. 577-9 § 2 BW)

Beslissing algemene vergadering aanvechten

Elke mede-eigenaar kan een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering van de VME aanvechten. Hij dient hiertoe een vordering in te stellen voor de Vrederechter, binnen de vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.

 

Onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing

Art. 577-9 § 2 BW: Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.

Een onregelmatige beslissing betreft een beslissing die bijvoorbeeld werd genomen zonder dat aan de materiële of formele regels werd voldaan. Denk aan de miskenning van de vereiste meerderheid.

Van een bedrieglijke beslissing is sprake wanneer deze is beïnvloed of het gevolg is van bedrog.

Een onrechtmatige beslissing is bijvoorbeeld een beslissing die afwijkt van de agenda, zoals eerder opgelegd door een rechter.

 

Persoonlijk nadeel en belang

De laatste appartementswet van 2018 voegde aan bovenvermeld artikel toe dat enkel de mede-eigenaars die een persoonlijk nadeel ondervinden van de bestreden beslissing, deze kunnen aanvechten voor de Vrederechter. Indien u zelf geen nadeel ondervind, kan u dus geen vordering instellen om bv. een andere mede-eigenaar te helpen.

Bovendien heeft men een belang nodig. Enkel de mede-eigenaar die zich hebben onthouden of tegen de beslissing hebben gestemd kunnen dus nog een latere nietigverklaring vorderen. Men heeft niet meer het noodzakelijke belang voor de rechter, indien men voordien zelf voor de beslissing heeft gestemd.

 

Wat kan de Rechter doen? Vernietigen?

De Rechter kan enkel een “marginale toetsing” doorvoeren op de beslissing. Hij kan of mag zich zelf niet in de plaats van de VME (Vereniging van Mede-eigenaars) stellen en oordelen of een beslissing wel opportuun zou zijn. Indien een beslissing door de VME aan bovenstaande vereiste voldoet, kan deze worden vernietigd door de Rechter, waarna de VME er later eventueel opnieuw over zal moeten stemmen om ze toch volgens de regels te nemen.

 

Vervaltermijn van 4 maanden (Art. 577-9 § 2, laatste lid BW)

Indien een mede-eigenaar een beslissing van de VME wil aanvechten, moet hij dat binnen de vier maanden doen, te rekenen vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.(Art. 577-9 § 2, laatste lid BW)

Indien men de vordering niet tijdig instelt komt deze te vervallen (vervaltermijn), zodat ze niet meer ontvankelijk zal zijn voor de Rechter. Dit geldt dus ook bij afrekeningen die worden goedgekeurd op de algemene vergadering. De termijn is niet vatbaar voor schorsing of stuiting.

Volgens art. 577-6 § 12 BW heeft de syndicus vanaf de algemene vergadering 30 dagen de tijd om de notulen uit te schrijven een aan iedere houder van een zakelijk recht op een kavel te bezorgen. Indien men deze schriftelijke notulen dus afwachten heeft men in principe nog 3 maanden om de beslissing aan te vechten en zijn vordering tot vernietiging voor de Rechter in te stellen.

Op zoek naar een advocaat appartementsrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK