Kennisbank Arbeidsrecht Arbeidsbescherming Arbeidsongeval in tijden van Corona

Arbeidsongeval in tijden van Corona

Door het coronavirus en de daaraan gekoppelde maatregelen, dient iedereen zoveel mogelijk thuis te werken. Maar wat gebeurt er als je thuis van de trap valt tijdens het werk, is er dan sprake van een arbeidsongeval? 

 

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is elk ongeval  dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.

Om tot een arbeidsongeval te besluiten vervult het vereiste van een “plotselinge gebeurtenis” een sleutelrol. Dit kan een beweging zijn, een gebaar of een handeling, een voorval dat duidelijk in tijd en ruimte gesitueerd kan worden. U kan hier denken aan bv. het struikelen op het werk over een dossier.

Uiteraard moet die “plotselinge gebeurtenis” een letsel veroorzaken. U moet dus schade hebben. U heeft bijvoorbeeld door de val over dat dossier een breuk opgelopen van het been en hebt nood aan krukken.

Het vallen en de breuk moeten in causaal verband staan met elkaar. In voorgelegde casus is dat wel degelijk het geval.

Het ongeval moet zich voordoen tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Daarbij geldt het wettelijk weerlegbaar vermoeden dat het ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de overeenkomst geacht wordt als overkomen door het feit van de uitvoering van diezelfde overeenkomst.

Het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst is veel ruimer dan het louter verrichten van de arbeid.  Ook tijdens rustpauzes of tijdens sociale verplichtingen op het werk, voert u de arbeidsovereenkomst uit.

 

Arbeidsongeval tijdens telewerk?

Bij een telewerker geldt het vermoeden dat het ongeval gebeurde tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst eveneens. Opdat het vermoeden kan spelen, is er wel een schriftelijk document nodig van de werkgever waarin het de werknemers toegelaten wordt om thuis te werken.

Wellicht zal uw werkgever bedrijfscommunicatie rond corona verzonden hebben en daarin toestemming hebben gegeven tot telewerk. Wordt er geen plaats  vermeldt wordt waar de arbeid moet worden uitgevoerd in de communicatie, dan geldt uw woonplaats.

Belangrijk om op te merken is wel dat wanneer er niets gecommuniceerd werd over de werktijden van het telewerk, dat dan de gewone uurregeling geldt. Dit is toch een belangrijk aandachtspunt nu uw werkregeling gelet op de combinatie gezin-werk, toch wel eens kan afwijken van deze gewone uurregeling!.

 

Een advocaat?

Wanneer u spijtig genoeg een arbeidsongeval meemaakt, doet u er in elk geval goed aan om inlichtingen in te winnen bij een advocaat. Zo kan deze voor u optreden wanneer er discussie zou ontstaan over het feit of u al dan niet slachtoffer werd van een arbeidsongeval en de verdere schade afhandeling daarvan.

Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK