Kennisbank Arbeidsrecht Arbeidsovereenkomst & Reglement Noodzakelijke bestanddelen van de arbeidsovereenkomst

Noodzakelijke bestanddelen van de arbeidsovereenkomst

Definitie

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werknemer er zich toe verbindt om tegen een loon, onder het gezag van een werkgever, arbeid te verrichten.

Een aantal elementen zijn dus essentieel om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst:

  • Een overeenkomst
  • Loon;
  • Arbeid;
  • En gezag.

Een arbeidsovereenkomst is een wederkerig contract tussen werkgever en werknemer. Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk gesloten worden. Let wel, bepaalde arbeidsovereenkomsten en bedingen dienen op schrift te bestaan opdat ze geldig zouden zijn.

In de praktijk zal een arbeidsovereenkomst dus best op papier bestaan.

 

Arbeid

Het voorwerp van de arbeidsovereenkomst is het verrichten van arbeid. De werkgever verbindt zich ertoe arbeid te verschaffen en de werknemer verbindt zich ertoe deze arbeid te verrichten. Als tegenprestatie voor deze arbeid dient de werknemer een loon te ontvangen.

Opdat er sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst dient er sprake te zijn van een band van ondergeschiktheid nodig. Deze band van ondergeschiktheid uit zich in het gezag van de werkgever om instructies te geven aan de werknemer en toezicht uit te oefenen op diens werkzaamheden.

Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK