Kennisbank Familierecht Algemeen Advocaat echtscheiding Antwerpen

Advocaat echtscheiding Antwerpen

advocaat echtscheiding

Een echtscheiding is nooit eenvoudig. Vaak is het ook niet duidelijk waar men moet beginnen. Ter ondersteuning laat u zich best bijstaan door een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat. Deze adviseert, begeleidt, bemiddelt of vecht en zorgt ervoor dat de echtscheiding zo sereen mogelijk verloopt.

 

Wat doet een advocaat echtscheiding?

Ik wil scheiden, maar waar moet ik beginnen? Een eerste stap is een afspraak bij een advocaat. Deze zal in de eerste plaats algemeen advies verlenen. Zo kunnen de verschillende manieren om uit de echt te scheiden worden overlopen, alsook de voor- en nadelen. Zo heb je de echtscheiding onderlinge toestemming (EOT) of een echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO).

Eens de echtscheidingsprocedure werd gekozen zal de advocaat deze verder uitwerken. Ofwel worden de nodige ontwerp documenten voor de EOT opgesteld, dan wel wordt de echtscheiding ingeleid voor de Familierechtbank via een dagvaarding.

Wanneer vervolgens de echtscheiding werd uitgesproken door de Familierechtbank zal de advocaat ook de nodige communicatie met de gerechtsdeurwaarder voeren, opdat de echtscheiding in een volgend stadium ook officieel wordt overgenomen in het bevolkingsregister.

Los van de echtscheiding op zich, ook wel de echtscheiding de plano genoemd, zal de advocaat bijstand verlenen bij de procedure omtrent de kinderen, of de latere vereffening en verdeling van het huwelijksvermogen bij de notaris.

 

Heb ik een advocaat nodig voor mijn echtscheiding?

Ja, de advocaat is de meest aangewezen persoon bij de echtscheiding. De notaris kan eventueel nog bijstand verlenen bij een echtscheiding onderlinge toestemming (EOT), maar zodra de belangen van beide echtgenoten niet volledig gelijk lopen is het toch aangewezen een advocaat te raadplegen.

De documenten moeten bovendien volledig en juist worden opgesteld, alsook moet de procedure correct worden ingeleid voor de Familierechtbank. Gelet op de verschillende formaliteiten en rechtsregels is het risico op fouten te groot om dit zelf te doen.

Bovendien waakt de advocaat ook over uw belangen, zodat al uw rechten worden uitgeoefend. Dat is vooral van belang indien het eerder tot een vechtscheiding komt en partijen niet meer door dezelfde deur kunnen.

 

Vertrouwelijkheid

Een echtscheiding is privé. De relatie met een advocaat is dan ook steeds gebaseerd op vertrouwelijkheid. De advocaat dient zich volgens de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies te gedragen en is daarbij gebonden door het beroepsgeheim. Uw advocaat kan zonder uw toestemming dus niet zomaar gegevens of informatie met derden gaan delen.

 

Wat kost een echtscheiding?

Een belangrijke vraag bij de echtscheiding is de kostprijs. Hoewel transparantie zeer belangrijk is in de advocatuur, is het vaak niet eenvoudig om op voorhand een totale kostprijs te plakken op een echtscheiding.

Immers is het verloop van de procedure afhankelijk van verschillende factoren zoals:

  • De procedure EOT of EOO
  • De houding of instemming van de andere echtgenoot
  • Een feitelijke scheiding reeds van toepassing is
  • Er ook voorlopige maatregelen voor de kinderen moeten worden voorzien
  • Er een persoonlijk onderhoudsgeld wordt gevorderd
  • Het huwelijksvermogen dient te worden vereffend en verdeeld bij de notaris

Bij echtscheidingen zal de advocaat dus vaak aan een ereloon per uur werken. Uiteraard maak je best op voorhand een duidelijke afspraak met de advocaat en vraag je voor zover mogelijk een inschatting te geven, gelet op de omstandigheden.

Tot slot is het belangrijk dat ook de kosten van de gerechtsdeurwaarder moeten betaald worden. Deze zitten niet in het ereloon van de advocaat inbegrepen. Vraag dus ook steeds hierover duidelijkheid aan de advocaat.

Verder lezen over: Hoeveel kost een advocaat?

 

Hoe lang duurt een echtscheiding?

De duurtijd van een echtscheiding is afhankelijk van verschillende factoren en de manier van echtscheiding die wordt verkozen.

Kiezen de echtgenoten voor een EOT of is er sprake van een EOO? De procedure is immers erg verschillend.

Wonen de echtgenoten op het moment van de aanvraag nog samen of is er al sprake van een feitelijke scheiding? In het tweede geval kan de rechtbank de echtscheiding immers sneller uitspreken.

Willen beide echtgenoten de scheiding of slecht één van de echtgenoten? Indien één van de partijen immers niet wil scheiden duurt de procedure een stuk langer.

Ook wanneer het huwelijksvermogen in een later stadium moet worden verdeeld bij de notaris zal de procedure niet meteen kunnen worden afgerond.

De advocaat zal tijdens de eerste consultatie hier een duidelijker beeld van kunnen geven.

 

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK