Kennisbank Familierecht Algemeen Erkenning van minderjarige kinderen

Erkenning van minderjarige kinderen

erkenning van minderjarige kinderen

De erkenning van minderjarige kinderen is een belangrijke juridische stap die verschillende rechten en verantwoordelijkheden met zich meebrengt voor zowel de biologische ouders als de erkende kinderen zelf. De erkenning van een kind heeft juridische implicaties en kan een impact hebben op zaken als ouderlijk gezag, erfrecht en nationaliteit. In dit artikel zullen we de procedures en gevolgen van de erkenning van minderjarige kinderen volgens het Belgische recht nader bekijken.

 

Wat is erkenning van een kind?

Erkenning van een kind is het juridische proces waarbij een persoon officieel erkend wordt als de ouder van een minderjarig kind, ongeacht of er een huwelijk tussen de ouders heeft plaatsgevonden. Het kan plaatsvinden voor of na de geboorte van het kind en kan worden uitgevoerd door zowel de biologische vader als de biologische moeder, of door beiden samen.

Een kind dat tijdens het huwelijk geboren wordt, hoeft niet te worden erkend. De vaderlijke afstamming van een kind geboren tijdens het huwelijk betreft de echtgenoot van de moeder. Dit is altijd zo.

 

Procedure van erkenning

De procedure voor erkenning van een minderjarig kind  is relatief eenvoudig en kan worden uitgevoerd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. De erkenningsakte wordt opgesteld en ondertekend door de persoon die het kind wenst te erkennen. Indien de erkenner gehuwd is (met een andere persoon dan de moeder van het kind), moet zijn of haar echtgenoot ook akkoord gaan met de erkenning.

De erkenningsakte kan ook worden opgesteld door een notaris.

Met de toestemming van de moeder kan de erkenning als volgt plaatsvinden:

  • voor de geboorte: de wet voorziet hiervoor geen minimumzwangerschapstermijn. U heeft enkel een attest van een arts nodig dat de zwangerschap bevestigt en dat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt.
  • bij de geboorteaangifte zelf.

Na de geboorte is er in de meeste gevallen geen tijdslimiet. Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moeten de ouder ten opzichte van wie de afstamming vastgesteld wordt en het kind beiden hun toestemming geven. Om een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige te erkennen volstaat de toestemming van het kind.

Wanneer er geen akkoord is over de erkenning kan er een procedure worden gevoerd bij de Familierechtbank.

 

Gevolgen van erkenning

Door het erkennen van een kind worden verschillende juridische gevolgen in werking gesteld:

  1. Ouderlijk gezag: De erkennende ouder krijgt bepaalde rechten en plichten ten opzichte van het kind, zoals het recht om beslissingen te nemen over de opvoeding, gezondheid en scholing van het kind. Men kan tevens een omgangsregeling met het kind afdwingen en men kan ook worden aangesproken tot betaling van een onderhoudsbijdrage voor het kind.
  2. Erfrecht: Het erkende kind krijgt erfelijke rechten ten opzichte van de erkennende ouder en diens familie.
  3. Nationaliteit: In bepaalde gevallen kan de erkenning van invloed zijn op de nationaliteit van het kind, met name als de erkennende ouder een andere nationaliteit heeft.
  4. Achternaam: In sommige gevallen kan de achternaam van het kind veranderen na de erkenning, vooral als het kind de naam van de erkennende ouder krijgt toegekend.

 

Belang van erkenning

Het erkennen van een kind heeft niet alleen juridische implicaties, maar kan ook belangrijk zijn voor het welzijn en de identiteit van het kind. Het geeft het kind een gevoel van verbondenheid en erkenning, en opent de deur naar familiale banden en erfelijke rechten die anders niet beschikbaar zouden zijn.

Juridisch gezien oordeelt men ook dat het kind het recht heeft om beide ouders te kennen. Dit is verbonden met het recht op identiteit.

 

Conclusie

De erkenning van minderjarige kinderen volgens het Belgische recht is een belangrijke stap die zowel juridische als emotionele implicaties met zich meebrengt. Het is een proces dat zorgvuldig moet worden overwogen en uitgevoerd, met aandacht voor de rechten en belangen van alle betrokken partijen, met name het kind zelf. Door het erkennen van een kind kunnen sterke familiebanden worden gesmeed en kunnen belangrijke juridische beschermingen worden geboden voor zowel de erkennende ouder(s) als het erkende kind.

 

Bij vragen over erkenning kan men steeds terecht bij één van onze specialisten Familierecht.

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK