Kennisbank Familierecht Algemeen Fiscaal voordeel kinderen

Fiscaal voordeel kinderen

Fiscaal voordeel kinderen

Naast de omgangsregeling, onderhoudsbijdrage en het ouderlijk gezag, dient er ook steeds een beslissing te worden genomen over het fiscaal voordeel van kinderen. Aan dit onderwerp wordt vaak (onterecht) minder aandacht gegeven en vaak blijven ouders weinig geïnformeerd over de implicaties ervan. In deze blogpost willen we uitleggen wat de verschillende fiscale voordelen zijn en wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

 

Fiscaal voordeel van het kind ten laste

Wanneer ouders besluiten om te scheiden, heeft dit ook gevolgen voor de belastingaangifte. Het is mogelijk om als ouder een fiscaal voordeel te krijgen als je kind ten laste is. Dit houdt in dat je minder belastingen moet betalen of een hogere belastingteruggave kunt krijgen. Er is dan sprake van een verhoging van de belastingvrije som.

Het fiscaal voordeel wordt gekoppeld aan de ouder bij wie het kind ten laste is. Men bekijkt dit aan de hand van de domicilie (ook wel: inschrijving) en hoofdverblijfplaats van het kind.

Het kind dient steeds te worden ingeschreven bij die ouder waar men volledig of hoofdzakelijk verblijft.  Het is bij die ouder bij wie de kinderen dan ten laste zijn en die het fiscaal voordeel geniet.

 

Fiscaal voordeel onderhoudsbijdrage

De andere ouder, bij wie het kind in mindere mate verblijft, kan het kind niet fiscaal ten laste nemen. Er is altijd maar één inschrijving of domicilie mogelijk. De andere ouder, bij wie het kind niet is ingeschreven en dus niet “ten laste” is, kan ook een fiscaal voordeel genieten als er een onderhoudsbijdrage wordt betaald. In dat geval is 80% van het betaalde onderhoudsgeld aftrekbaar van uw gezamenlijk netto-belastbaar inkomen.

 

Fiscaal co-ouderschap

Indien u uw kinderen ten laste heeft, heeft u recht op een belastingvoordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. In principe kan dat voordeel enkel worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben, aldus bij wie de kinderen zijn ingeschreven.

Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. Dat is de zogenaamde fiscale co-ouderschapsregeling.

Wanneer de belastingvoordelen worden verdeeld, worden de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste voor de helft aan elke ouder toegekend. Deze toeslagen worden vastgesteld zonder rekening te houden met de eventuele andere kinderen in het gezin waarvan zij deel uitmaken.

De volgende 4 voorwaarden moeten samen vervuld zijn:

 1. U en de andere ouder maken geen deel uit van hetzelfde gezin.
 2. U en de andere ouder voldoen aan de onderhoudsplicht van uw gemeenschappelijke kinderen: dit betekent dat er zelf wordt ingestaan voor de zorg omtrent de kinderen. Voor kinderen die geplaatst zijn (o.m. in een instelling) geldt dit niet.
 3. De huisvesting van deze kinderen is gelijkmatig verdeeld over u en de andere ouder op grond van:
  • een – uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar uitgesproken – rechterlijke beslissing (vonnis van de Familierechtbank of arrest van het Hof van Beroep) waarin uitdrukkelijk vermeld is dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders,
  • een overeenkomst (onder vorm van een onderhandse overeenkomst of verleden voor een notaris) die ofwel geregistreerd wordt bij een bevoegd registratiekantoor ofwel gehomologeerd wordt door een rechterlijke beslissing. Dat moet uiterlijk gebeurd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. In deze overeenkomst staat uitdrukkelijk vermeld dat
   • de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en
   • zij bereid zijn om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen.
 4. Noch u, noch de andere ouder trekken voor uw gemeenschappelijke kinderen onderhoudsuitkeringen af.

Het is hier van belang dat de belastingaangifte correct wordt ingevuld. Het is aan te bevelen om tevens kopie van het vonnis, arrest of de overeenkomst toe te voegen waaruit het gelijkmatig gedeeld verblijf blijkt.

 

Conclusie

Het fiscale voordeel van een kind ten laste kan een grote impact hebben op de financiële situatie van gescheiden ouders. Om in aanmerking te komen voor het voordeel, moet men aan de voorwaarden voldoen. Het is steeds belangrijk om na te gaan op welke fiscale voordelen men recht heeft en de rechterlijke beslissing hierop te laten afstemmen.

Bij vragen hieromtrent, kan u altijd terecht bij één van onze experts.

 

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK