Kindrekening

kindrekening

Voor alle kosten van de kinderen stelt de wet dat elke ouder naar evenredigheid van het aandeel in de samengevoegde middelen bijdraagt in de kosten van kinderen. Dit kan geregeld worden via een maandelijkse onderhoudsbijdrage van de ene ouder naar de andere ouder en/of een regeling voor de bijzondere kosten. Het is ook mogelijk om met een kindrekening te werken. Hoe dit precies in elkaar zit, leggen we uit in deze blogpost.

 

Wat is een kindrekening?

De kindrekening is een bankrekening die de rechter kan opleggen op verzoek van één van de ouders, en die exclusief bestemd is voor de betaling van de kosten van hun kind, zoals kledij, vrije tijd, medische kosten, onderwijs, enz…

Sinds de Wet van 19 maart 2010 kent deze rekening ook een wettelijke grondslag en werd de kindrekening ingeschreven in art. 203bis § 4 B.W.

De rechter is niet verplicht om een kindrekening op te leggen, maar wel om de opportuniteit te onderzoeken, van zodra één ouder daarom vraagt. Het is echter wenselijk om een kindrekening enkel te gebruiken als beide ouders daarin overeenkomen en een goede verstandhouding hebben.

Beide ouders hebben een volmacht op deze rekening en beheren deze samen. Hierdoor heeft elke ouder een duidelijke inzage in de gedane uitgaven en de stand van de rekening.

Elke ouder stort maandelijks een bepaald bedrag op de rekening, en ook het groeipakket of bijvoorbeeld de tussenkomst van de mutualiteiten voor doktersbezoeken van de kinderen kunnen op deze rekening worden gestort. Vervolgens kan elke ouder dan betalingen ten behoeve van de kinderen uitvoeren vanuit deze rekening.

Er wordt tevens bepaald welke kosten voor het kind kunnen worden betaald met deze kindrekening, zoals bijvoorbeeld schoolfacturen, aankoop van kleding, inschrijvingsgeld voor hobby’s…

 

De zeven modaliteiten van de kindrekening

Wanneer de rechter het gebruik van een kindrekening oplegt, bepaalt hij minstens de zeven modaliteiten die de wet voorschrijft (art. 203bis, § 4 BW):

 1. Het bedrag dat elke ouder op de rekening moet storten.
 2. Het moment waarop dit bedrag gestort moet worden.
 3. Wie de bedragen mag gebruiken. Dit kunnen beide ouders zijn of slechts een van hen.
 4. Welke kosten met de gelden gedekt moeten worden.
 5. Hoe het toezicht op de uitgaven geregeld wordt.
 6. Wat er moet gebeuren indien het bedrag op de rekening niet toereikend is om de kosten te dekken.
 7. Wat er moet gebeuren met de eventuele overschotten.

De rechter kan nog altijd extra modaliteiten bepalen. Hij zal telkens naar de concrete omstandigheden en noden kijken.

 

Belangrijke aandachtspunten

Vanuit de praktijk zien wij dat de kindrekening een zeer nuttig hulpmiddel is in de betaling van kosten voor kinderen. Een goede verstandhouding tussen beide ouders is een belangrijke vereiste. Wij geven graag ook nog enkele aandachtspunten mee voor het gebruik van de kindrekening:

 • Voor uitgaven die een bepaald bedrag overschrijden, is het nuttig dat beide ouders voorafgaand even overleg plegen over deze uitgave.
 • Leg een duidelijke verdeelsleutel vast voor de bijdrage van elke ouder op de kindrekening: betaalt elke ouder een gelijke bijdrage of betaalt de ene ouder meer dan de andere?
 • Probeer zoveel mogelijk te betalen via bancontact of overschrijving. De andere ouder kan dan steeds duidelijk nagaan waarom welke uitgave werd gedaan.
 • Spreek goed af welke betalingen met de kindrekening mogen gebeuren.
 • Maak duidelijke afspraken over de bijdrage van elke ouder wanneer de kindrekening een negatief saldo zou vertonen. Er kan bv. beslist worden om in gelijke helften bij te dragen van zodra de kindrekening een saldo onder een bepaald bedrag bereikt.

Uiteraard kan u steeds bij één van onze specialisten Familierecht terecht bij specifieke vragen over het gebruik van de kindrekening.

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK