Kennisbank Familierecht Algemeen Omgangsregeling en detentie: kinderbezoek in…

Omgangsregeling en detentie: kinderbezoek in de gevangenis

omgangsregeling in detentie: kinderbezoek in de gevangenis

Bij een relatiebreuk of scheiding is het van belang dat een kind een goede band onderhoudt met beide ouders. Wanneer één van de ouders gedetineerd is, is dit niet evident. Een detentie betekent echter niet dat een omgangsregeling niet mogelijk is. Een gedetineerde kan steeds bezoek ontvangen van zijn of haar kinderen. Er worden ook maandelijks speciale kinderbezoeken georganiseerd, waarbij men volop inzet op het behouden van de band tussen kind en de ouder die gedetineerd is.

 

Omgangsregeling en detentie

Het is niet omdat een ouder gedetineerd is, dat er geen contact kan zijn met het kind. Dit contact zal uiteraard niet verlopen zoals in een normale omgangsregeling, aangezien men in detentie geen vrijheid van komen en gaan heeft. Toch is het van belang dat een kind op regelmatige basis contact heeft met de ouder die gedetineerd is. Dit kan telefonisch, maar ook fysiek door middel van bezoek in de gevangenis.

Het belang van het kind staat uiteraard steeds voorop. Er dient een afweging te worden gemaakt tussen het behoud van contact tussen een kind en zijn of haar ouder en de mogelijke mentale impact die een gevangenisbezoek met zich kan meebrengen.

Aan de ene kant zal een ouder uiteraard niet voor altijd in detentie verblijven en is het van belang dat het kind daarom een band blijft behouden met zijn of haar ouder. Het volledig stopzetten van contacten om deze na een periode van maanden of jaren terug op te starten is vaak heel verwarrend voor een kind. Enige continuïteit in de contacten is dus aangewezen.

Aan de andere kant heeft het kind mogelijks ook verdriet bij de detentie van zijn of haar ouder. Het is mogelijk dat het kind dit eerst moet verwerken, vooraleer er stappen kunnen worden gezet om daadwerkelijk op bezoek te gaan in de gevangenis. Dit kan ook de nodige stress met zich meebrengen. Binnenstappen in een gevangenis is redelijk heftig. Verder zijn er ook steeds veiligheidsmaatregelen van kracht, waaraan een kind onderworpen kan worden, zoals het passeren van een detectie.

Vanuit de gevangenis wordt er uiteraard geprobeerd om kinderen in een stressvrije en op ongedwongen manier contact te laten hebben met hun gedetineerde ouder. Om die reden wordt er ook regelmatig een kinderbezoek georganiseerd in de gevangenis, om kinderen op speelse en leuke manier te laten genieten van het bezoek.

 

Kinderbezoek in de gevangenis

Het kinderbezoek is een speciaal bezoek voor de minderjarige (klein)kinderen van de gedetineerden. De kinderen kunnen zonder begeleiding van een andere ouder of volwassene tijd doorbrengen met hun gedetineerde (groot)ouder. De opvoedende ouder of degene die zorg draagt voor de kinderen moet hier wel mee akkoord gaan.

Het kinderbezoek heeft plaats in een speciaal daartoe kindvriendelijk ingerichte ruimte (waar er voldoende speelgoed beschikbaar is) of bij mooi weer zelfs buiten op de wandelkoer.

Verzorgingsproducten (luiers, vochtige doekjes,….) en kinderstoelen zijn steeds aanwezig en moeten dus niet zelf meegebracht worden.

Een medewerker van Justitieel Welzijnswerk brengt de kinderen naar de bezoekruimte. De gedetineerde kan het kinderbezoek vooraf aanvragen bij de trajectbegeleider van het Justitieel Welzijnswerk.

Af en toe wordt op zondag ook een kindernamiddag georganiseerd, waar het hele gezin welkom is. Dit kan een Paasbrunch, een filmnamiddag, een Halloweenfeest, een Sinterklaasfeest,… zijn.

Vaak zijn er ook animatoren en vrijwilligers die voor de nodige animatie en omkadering zorgen.

Het kinderbezoek wordt minstens één keer per maand georganiseerd.

 

Voorbereiding van het bezoek

Het is altijd een goed idee om je kind goed voor te bereiden op het bezoek in de gevangenis. Het Justitieel Welzijnswerk bij het CAW kan alle vragen over het kinderbezoek beantwoorden en kan ook voor de nodige begeleiding voorzien.

Het is ook belangrijk om duidelijk te maken dat er meerdere mama’s en papa’s in de gevangenis zitten en dat zij dus niet het enige kind zijn dat op bezoek gaat bij zijn of haar ouder.

In onderstaand filmpje spreekt Esmée over het bezoek van haar vader in de gevangenis (in Nederland).

 

In onderstaand filmpje spreekt Lindsay over haar vader die drie jaar in de gevangenis zat:

 

Bij vragen over omgangsregeling met een gedetineerde ouder kan men steeds terecht bij één van onze specialisten Familierecht en Strafrecht.

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK