Kennisbank Familierecht Algemeen Ouderverstoting: Symptomen, oorzaken en gevolgen

Ouderverstoting: Symptomen, oorzaken en gevolgen

ouderverstoting

Ouderverstoting is een fenomeen waarbij een kind een ouder of een ander familielid afwijst en vermijdt omwille van de manipulatie of beïnvloeding van de andere ouder. Het is een pijnlijke en vaak langdurige ervaring die ernstige gevolgen kan hebben voor het kind, de afgewezen ouder en de familie als geheel. In deze blog gaan we dieper in op de symptomen, oorzaken en gevolgen van ouderverstoting en bieden we handvaten om hiermee om te gaan.

 

Wat zijn de symptomen van ouderverstoting?

De symptomen van ouderverstoting kunnen variëren, afhankelijk van de leeftijd en het karakter van het kind. Hier zijn enkele veelvoorkomende symptomen:

 1. Ongegronde afwijzing: Een kind dat ouderverstoting ervaart, wijst een ouder af zonder dat daar een duidelijke reden voor lijkt te zijn. Het kind kan zich vijandig, kritisch of onverschillig opstellen ten opzichte van de afgewezen ouder en weigert contact of communicatie.
 2. Loyaliteitsconflicten: Kinderen die ouderverstoting ervaren, kunnen worstelen met loyaliteitsconflicten. Ze voelen zich verscheurd tussen de loyale gevoelens die ze hebben voor beide ouders en de druk die ze voelen om te kiezen tussen hen.
 3. Negatieve houding: Een kind dat ouderverstoting ervaart, kan een zeer negatieve houding hebben ten opzichte van de afgewezen ouder en de rest van de familie. Het kan boosheid, minachting en afwijzing uitdrukken.
 4. Gevoelens van angst en schuld: Kinderen die ouderverstoting ervaren, kunnen zich angstig voelen en zich schuldig voelen over de afwijzing van de afgewezen ouder. Ze kunnen ook bang zijn voor de gevolgen van de afwijzing, zoals verlies van liefde, genegenheid of materiële zaken.

 

Wat zijn de oorzaken van ouderverstoting?

Er zijn verschillende factoren die ouderverstoting kunnen veroorzaken. Hier zijn enkele veelvoorkomende oorzaken:

 1. Conflict tussen ouders: Een van de belangrijkste oorzaken van ouderverstoting is een hoog niveau van conflict tussen de ouders. Dit conflict kan leiden tot manipulatie van het kind door een ouder om de andere ouder af te wijzen.
 2. Persoonlijkheidsproblemen bij de ouder: Een ouder met een persoonlijkheidsstoornis, zoals borderline, narcistische persoonlijkheidsstoornis of antisociale persoonlijkheidsstoornis, kan de oorzaak zijn van ouderverstoting. Dit komt omdat deze stoornissen vaak leiden tot manipulatie, controle en machtsmisbruik.
 3. Traumatische ervaringen: Kinderen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt, zoals misbruik, verwaarlozing of geweld, kunnen ook ouderverstoting ervaren. Dit komt omdat de ouder die verantwoordelijk was voor het trauma, het kind manipuleert om de andere ouder af te wijzen als een manier om hun eigen fouten te verdoezelen.
 4. Scheiding en veranderingen in het gezin: Een scheiding of andere grote veranderingen in het gezin kunnen ook leiden tot ouderverstoting. Kinderen kunnen zich verloren of onzeker voelen in deze situaties en zich vastklampen aan de ouder die hen het meest geruststelt of zich juist afwenden van een ouder die niet meer zo aanwezig is.

 

Wat zijn de gevolgen van ouderverstoting?

De gevolgen van ouderverstoting zijn vaak ernstig en kunnen langdurig zijn. Om deze reden is het steeds belangrijk om snel in te grijpen en niet te lang te wachten met het raadplegen van een advocaat.

Hier zijn enkele veelvoorkomende gevolgen:

 1. Psychologische gevolgen: Kinderen die ouderverstoting ervaren, kunnen last hebben van verschillende psychologische gevolgen, zoals depressie, angst, een laag zelfbeeld en emotionele afvlakking.
 2. Gedragsproblemen: Kinderen die ouderverstoting ervaren, kunnen ook gedragsproblemen ontwikkelen, zoals agressie, impulsiviteit en problemen met autoriteit.
 3. Relatieproblemen: Kinderen die ouderverstoting ervaren, kunnen problemen hebben met het aangaan en onderhouden van relaties als volwassenen. Ze kunnen problemen hebben met vertrouwen, intimiteit en het vermijden van conflicten.
 4. Langdurige conflicten: Ouderverstoting kan ook leiden tot langdurige conflicten tussen de ouders en de familie als geheel. Dit kan een negatieve invloed hebben op de emotionele gezondheid en het welzijn van de hele familie.

 

Wat kun je doen als ouder?

Als ouder is het belangrijk om ouderverstoting te voorkomen en te behandelen. Het belang van afdwingbare juridische maatregelen kan hier niet onderschat worden. Het is van belang om niet te lang te wachten met het opstarten van een juridische procedure, zodat er via de Familierechtbank of Jeugdrechtbank afdwingbare maatregelen kunnen worden opgelegd.

Het kan hier gaan over gezinsbegeleiding, maatschappelijk onderzoek en deskundigenonderzoeken. Daarnaast kan men in het kader van een procedure voor de Familierechtbank ook vragen om een omgangsregeling op te leggen, die desgevallend wordt gekoppeld aan de betaling van dwangsommen bij niet-uitvoering. Het is namelijk van belang om de situatie van ouderverstoting zo snel mogelijk aan te pakken, vooraleer de gevolgen onoverkomelijk zijn.

Naast de opstart van een juridische procedure, zijn er ook nog enkele handvaten die men als ouder kan inzetten om te voorkomen dat de situatie niet uit de hand loopt:

 1. Stel het belang van het kind voorop: Het is belangrijk om het belang van het kind voorop te stellen en hun emoties en gevoelens serieus te nemen. Het kind moet het gevoel hebben dat beide ouders van hem of haar houden en er altijd voor hem of haar zullen zijn.
 2. Vermijd negatieve communicatie: Het is belangrijk om negatieve communicatie tussen de ouders te vermijden en geen negatieve opmerkingen te maken over de andere ouder in het bijzijn van het kind.
 3. Zoek professionele hulp: Als ouderverstoting al heeft plaatsgevonden, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken voor zowel het kind als de ouders. Dit kan bestaan uit individuele of gezinstherapie.
 4. Respecteer de rechten van de andere ouder: Het is belangrijk om de rechten van de andere ouder te respecteren en het kind in staat te stellen om een gezonde relatie te onderhouden met beide ouders.

 

Conclusie

Ouderverstoting is een ernstig probleem dat langdurige gevolgen kan hebben voor het kind, de afgewezen ouder en de familie als geheel. Het is belangrijk om de symptomen, oorzaken en gevolgen van ouderverstoting te begrijpen en stappen te ondernemen om het te voorkomen en behandelen als het zich voordoet. Als ouder is het belangrijk om het belang van het kind voorop te stellen, negatieve communicatie te vermijden en professionele hulp te zoeken wanneer dat nodig is.

Als je vermoedt dat je kind het slachtoffer is van ouderverstoting, is het belangrijk om actie te ondernemen. Aangezien er vaak geen contact meer is tussen het kind en de verstoten ouder, is het van belang om zo snel mogelijk weer over te gaan tot contactherstel via juridisch afdwingbare maatregelen om de manipulatie van de andere ouder te kunnen stoppen.

In het kader van een juridische procedure kunnen er ook hulpverleners en deskundigen worden ingeschakeld om het gezin te begeleiden in dit contactherstel.

Ouderverstoting is een ernstig probleem dat niet mag worden genegeerd. Als ouder is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je kinderen een gezonde relatie kunnen onderhouden met beide ouders, en dat ze niet worden blootgesteld aan schadelijke situaties of gedrag. Door bewust te zijn van de symptomen, oorzaken en gevolgen van ouderverstoting, kun je stappen ondernemen om dit probleem te voorkomen en te behandelen, zodat je kinderen kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving.

Op zoek naar een advocaat familierecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK