Kennisbank Huurrecht Studentenhuur Overdracht van huur & onderhuur

Overdracht van huur & onderhuur

In principe verboden

Artikel 60 van het Vlaamse Huurdecreet bepaalt de regels met betrekking tot overdracht van huur en onderhuur.

De overdracht van de huurovereenkomst en onderverhuring zijn in principe verboden bij studentenhuur, behalve met schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verhuurder.

Uitzondering: studieuitwisseling of stage

Als de huurder deelneemt aan een studieuitwisselingsprogramma (vb. Erasmus) of een stage volbrengt moet de verhuurder in principe instemmen met de overdracht van de huurovereenkomst of de onderverhuring aan een andere student. De verhuurder kan zich alleen verzetten als hij daarvoor gegronde redenen aanvoert.

Aangezien de verhuurder slechts over een uitzonderlijke verzetsmogelijkheid beschikt, houdt logischerwijze in dat de student zijn verhuurder op voorhand op de hoogte stelt van het feit dat hij wenst de huur over te dragen of onder te verhuren en de identiteitsgegevens van de student die de huur overneemt of die onderhuurt meedeelt.

De huurder blijft bij onderverhuring van het goed aansprakelijk ten aanzien van de verhuurder voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK