Kennisbank Huurrecht Woninghuur na 2019 Het adverteren van de huurwoning…

Het adverteren van de huurwoning en het screenen van kandidaat huurders in Vlaanderen

Het adverteren van de huurwoning en het screenen van kandidaat huurders in Vlaanderen

Wat neem je als verhuurder verplicht mee op in de huur advertentie?

Elke officiële of publieke aanbieding van de huurwoning dient volgens art. 4 van het Woninghuurdecreet duidelijk te vermelden:

  • Het exacte adres van het aangeboden huurpand
  • de huurprijs
  • de bijkomende (gemeenschappelijke) kosten en lasten
  • het energieprestatiecertificaat (EPC)

Deze gegevens zijn cruciaal, zodat potentiële huurders de energiezuinigheid en locatie kunnen beoordelen.

Hierbij gelden wel specifieke uitzonderingen voor bepaalde publicaties zoals korte zoekertjes en kleine berichtjes, waar een eenvoudige vermelding van de unieke EPC-code volstaat. Daarnaast hoeven kleine gevelpanelen die enkel “te huur” aangeven of naar een makelaar verwijzen, niet alle details te bevatten.

 

Informatieverzameling of screening door verhuurders

Volgens art. 7 van het Vlaamse Woninghuurdecreet mag een verhuurder aan een kandidaat-huurder alleen de documenten opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat-huurder aan zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen.

In Vlaanderen, in tegenstelling tot Brussel, is er geen specifieke lijst voorzien van de documenten die een verhuurder aan een kandidaat-huurder kan vragen. Er wordt enkel de informatie opgevraagd die de verhuurder naar eigen inzicht noodzakelijk acht om na te gaan of een kandidaat-huurder zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen.

Dit omvat bijvoorbeeld het bewijs van

  • Identiteit (paspoort, uittreksel KBO, …)
  • inkomsten (loonfiches, aanslagbiljet)
  • gezinssamenstelling

Het doel is om te verzekeren dat de kandidaat in staat is om aan de huurverplichtingen te voldoen, zonder daarbij een strikte lijst van vereiste documenten te hanteren. Het staat de verhuurder vrij om een kandidaat huurder te weigeren indien deze niet afdoende bewijs kan leveren om zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de verhuurder mag discrimineren.

Een verhuurder mag persoonlijke informatie van kandidaat-huurders alleen gebruiken voor doeleinden die direct gerelateerd zijn aan de huurovereenkomst. Dit omvat de beoordeling van de geschiktheid van de huurder en het beheren van het huurcontract. De verhuurder moet duidelijk maken welke informatie wordt verzameld, waarom deze nodig is, en hoe deze zal worden beschermd. Er moet een privacybeleid zijn dat uitlegt hoe met de gegevens wordt omgegaan, inclusief de rechten van de betrokkenen om hun gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK