Kennisbank Huurrecht Woninghuur voor 2019 Huurprijs & indexering

Huurprijs & indexering

Principe

Partijen zijn steeds vrij om de huurprijs te bepalen, alsook of deze al dan niet jaarlijks zal worden geïndexeerd.

De huurindexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud.

De indexering van de huurprijs mag slechts éénmaal per jaar plaatsvinden, ten vroegste op de verjaardag van de huurovereenkomst.

Tot december 1993 gebeurde de indexatie steeds op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Vanaf januari 1994 moet verplicht de gezondheidsindex gebruikt worden.

Bereken hier uw geïndexeerde huurprijs.

De verhuurder moet de aanpassing in principe schriftelijk aan de huurder melden. Bovendien heeft een indexatie slechts terugwerkende kracht van drie maanden. In geval van een laattijdige aanvraag kan ze dus alleen toegepast worden op de drie maanden die aan de maand van de schriftelijke melding voorafgaan.

Als de huurder de indexatie weigert of vergeet toe te passen, beschikt de verhuurder over een termijn van één jaar om een rechtsvordering op te starten. De termijn van één jaar begint op de dag van de verzending van de aangetekende brief aan de huurder. Na deze termijn is de zaak verjaard.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK