Kennisbank Jeugdrecht Algemeen Audiovisueel verhoor voor minderjarigen

Audiovisueel verhoor voor minderjarigen

audiovisueel verhoor

In het hedendaagse rechtssysteem is het van cruciaal belang om de rechten van minderjarigen te waarborgen, met name tijdens juridische procedures waarbij zij betrokken zijn. Een belangrijke stap in deze richting is de implementatie van audiovisueel verhoor voor minderjarigen. 

 

Wat is een audiovisueel verhoor?

Een audiovisueel verhoor is een verhoortechniek waarbij het verhoor wordt opgenomen, met camera- en audiomateriaal. Zowel daders, slachtoffers als getuigen kunnen op deze manier worden verhoord.

Dit verhoor wordt gecoördineerd door specialisten, die een bijzondere opleiding hebben gehad om dergelijke verhoren af te nemen.

Een audiovisueel verhoor wordt steeds op dezelfde stapsgewijze manier door afgenomen. Men begint altijd met de minderjarige op zijn of haar gemak te stellen door het vragen van enkele gewone vragen over het dagelijks leven (bv. hoe gaat het op school? heb je hobby’s?). Van zodra de minderjarige zich wat meer ontspannen voelt, wordt er gevraagd om te vertellen over hetgeen er gebeurd is. Soms gaat men hierop verder in detail of komt men later nog op een onderwerp terug.

Bij een audiovisueel verhoor is er telkens sprake van een regie- en verhoorlokaal. De minderjarige mag met zijn of haar vertrouwenspersoon plaatsnemen in het verhoorlokaal, waar het effectieve verhoor zal plaatsvinden.

Naast dit lokaal bevindt zich een regielokaal, waarbij een regisseur het verhoor mee volgt. Deze persoon is verantwoordelijk voor de opname van het verhoor en zal tevens in samenspraak met de verhoorder beoordelen hoe ze het verhoor het beste aanpakken.

Ook andere personen zoals een psychiater, … kunnen in het regielokaal aanwezig zijn ter ondersteuning.

Een audiovisueel verhoor voor minderjarigen zal ook steeds plaatsvinden in een kindvriendelijke omgeving.

 

Voordelen

Het traditionele verhoorproces kan voor minderjarigen bijzonder stressvol en intimiderend zijn. Het kan leiden tot angst, verwarring en zelfs trauma’s, waardoor hun vermogen om nauwkeurig en coherent te getuigen in gevaar komt. Audiovisueel verhoor biedt een oplossing voor deze problemen door een meer kindvriendelijke omgeving te creëren waarin minderjarigen zich comfortabeler voelen om hun verhaal te vertellen.

Het is essentieel dat minderjarigen gelijke toegang hebben tot een eerlijk proces en dat hun specifieke behoeften en kwetsbaarheden worden erkend en gerespecteerd. Juist omdat jongeren zich nog in een cruciale fase van ontwikkeling bevinden, is het van groot belang om hen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van juridische procedures. Hierbij gaat het niet alleen om het waarborgen van hun juridische rechten, maar ook om het beschermen van hun welzijn en emotionele gezondheid. Daarom is het integreren van specifieke maatregelen, zoals audiovisueel verhoor, van groot belang om ervoor te zorgen dat minderjarigen op een adequate en respectvolle manier kunnen deelnemen aan het rechtssysteem.

Bovendien kunnen minderjarigen tijdens het verhoor worden bijgestaan door een vertrouwenspersoon of advocaat, wat hun gevoel van steun en bescherming vergroot.

Daarnaast biedt audiovisueel verhoor de mogelijkheid om het verhoorproces op te nemen, wat waardevol bewijsmateriaal oplevert. Dit vermindert de kans op misverstanden of interpretatieverschillen achteraf en draagt bij aan een transparanter en eerlijker proces.

Een rechter kan bij de beoordeling van het dossier steeds de opname van het audiovisueel verhoor erbij nemen, om zo letterlijk te horen wat de minderjarige heeft gezegd. Dit geeft een beter begrip van de verklaring dan een louter geschreven verhoor.

Voor bijstand en advies bij een audiovisueel verhoor kan men altijd terecht bij één van onze specialisten jeugdrecht.

Op zoek naar een advocaat jeugdrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK