Kennisbank Strafrecht Aanhouding Verzoekschriften tijdens het strafonderzoek

Verzoekschriften tijdens het strafonderzoek

Algemeen

Strafrechtelijke onderzoeken kunnen op twee manieren gevoerd worden conform het Belgische wetboek van strafvordering. Enerzijds is er het beperktere, meer geheime opsporingsonderzoek via de Procureur des Konings. Anderzijds is er het uitgebreidere, meer openbare gerechtelijk onderzoek via de onderzoeksrechter. De Procureur des Konings of de onderzoeksrechter beslissen op welke manier het onderzoek gevoerd wordt en welke onderzoeksdaden gesteld moeten worden teneinde de waarheid te achterhalen.

Binnen deze twee soorten onderzoeken bestaan er verschillende mogelijkheden voor slachtoffers, benadeelden, verdachten en andere betrokken partijen om via hun raadsman verzoeken in te dienen en mee invloed te hebben op het strafonderzoek.

Binnen het opsporingsonderzoek, geleid door de Procureur des Konings, zijn volgende verzoekschriften mogelijk:

– Verzoekschrift tot inzage / afschrift: Elke belanghebbende, zij het een verdachte of slachtoffer, heeft de mogelijkheid inzage in het strafdossier te vragen, dan wel te vragen om een afschrift van het strafdossier te bekomen. De Procureur des Konings beslist hierover op discretionaire wijze.

– Verzoekschrift tot opheffing beslag: Elke belanghebbende kan vragen dat een beslag op zijn eigendom wordt opgeheven. Dit gaat bijvoorbeeld om gsm-toestellen, geldbedragen, auto’s die in beslag werden genomen in het kader van een strafonderzoek. Tegen de weigering tot opheffing staat een beroepsmogelijkheid open bij de KI.

Binnen het gerechtelijk onderzoek, geleid door de onderzoeksrechter, zijn volgende verzoekschriften mogelijk:

– Verzoekschrift tot inzage / afschrift: Elke belanghebbende, zij het een verdachte of slachtoffer, heeft de mogelijkheid inzage in het strafdossier te vragen, dan wel te vragen om een afschrift van het strafdossier te bekomen. Tegen de weigering tot inzage staat een beroepsmogelijkheid open bij de KI.

– Verzoekschrift tot opheffing beslag: Elke belanghebbende kan vragen dat een beslag op zijn eigendom wordt opgeheven. Dit gaat bijvoorbeeld om gsm-toestellen, geldbedragen, auto’s die in beslag werden genomen in het kader van een strafonderzoek. Tegen de weigering tot opheffing staat een beroepsmogelijkheid open bij de KI.

– Verzoekschrift tot het verrichten van bijkomend onderzoek: Elke belanghebbende, zij het een verdachte of slachtoffer, heeft de mogelijkheid tot het vragen van bijkomende onderzoeksdaden. Dit zowel tijdens het lopende onderzoek, als bij de regeling van de rechtspleging voor de raadkamer. Tegen de weigering tot het verrichten van bijkomend onderzoek staat een beroepsmogelijkheid open bij de KI.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK