Kennisbank Strafrecht Correctionele Rechtbank De burgerlijke partijstelling

De burgerlijke partijstelling

dagvaarding politierechtbank
Het staat iedereen vrij om zich ter zitting van de Correctionele rechtbank burgerlijke partij te stellen. U hoeft hiervoor niet gedagvaard te zijn, en evenmin dient u reeds als benadeelde partij gekend te zijn. Iedereen kan zich burgerlijke partij stellen die als benadeelde schade heeft ondervonden door toedoen van de beklaagde.

Ook in eerdere fases van het onderzoek was het reeds mogelijk om zich burgerlijke partij te stellen. Op deze manier kon het slachtoffer het onderzoek mee opvolgen en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.

Wanneer men echter een schadevergoeding wil vorderen, zal men dit verplicht voor de rechter ten gronde moeten doen. Het is niet voldoende dat de schade-eis werd weergegeven in het kader van een politieverhoor, voor de onderzoeksrechter of voor de raadkamer.

De burgerlijke partij zal voor de Correctionele rechtbank een schadenota moeten opstellen waarin zij verzoeken de beklaagde te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is niet beperkt in omvang of bedrag, maar de schade zal juist becijferd en verantwoord moeten worden. De burgerlijke partij zal de fout van beklaagde, de schade en het causaal verband moeten aantonen, desgevallend aan de hand van stukken om de schade te staven.

Het Openbaar Ministerie staat enkel in voor de vervolging van de beklaagde en heeft dus geen enkele invloed op een potentiële schadevergoeding. Hoewel de parketmagistraat geen schadevergoeding vordert, zal deze wel standpunt innemen over de strafbaarheid van de feiten, en derhalve ook over de eventuele fout van beklaagde.

De vordering tot schadevergoeding van de burgerlijke partij zal voordien aan de tegenpartij – de beklaagde en/of diens raadsman – bekend moeten worden gemaakt omdat deze uiteraard de mogelijkheid moet hebben zich hiertegen te verdedigen.

De vordering dient schriftelijk te worden opgesteld, te worden meegedeeld aan de partijen en te worden neergelegd aan de voorzitter van de rechtbank. Deze zal dan in zijn vonnis niet enkel uitspraak doen op strafrechtelijk gebied, maar ook op burgerrechtelijk gebied over de gevorderde schadevergoeding.

Naast de schadevergoeding kan men ook de achterstallige interesten en rechtsplegingsvergoeding (of RPV) terugvorderen van de beklaagde. Dit is een vergoeding voor de gemaakte advocaten- en gerechtskosten die berekend wordt op basis van de toegekende schade.

Daarnaast is het ook vaak zo dat men als slachtoffer van een misdrijf beroep kan doen op zijn familiale verzekeraar of rechtsbijstandsverzekeraar met betrekking tot de gemaakte advocatenkosten en/of gerechtskosten. De advocaat zal zijn prestaties dan rechtstreeks aan de verzekeraar kunnen factureren en niet aan de cliënt.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK