Kennisbank Strafrecht Misdrijven Advocaat Hof van Assisen

Advocaat Hof van Assisen

Advocaat Assisen

Heb ik een advocaat nodig om voor het Hof van Assisen te verschijnen? Het antwoord is afhankelijk van in welke hoedanigheid u voor het Hof van Assisen moet verschijnen. Werd u opgeroepen als jurylid of als getuige? Dan is een advocaat niet nodig. Bent u betrokken als slachtoffer of burgerlijke partij? Dan is  een advocaat zeker aan te raden. Bent u betrokken als beschuldigde? Dan is het nemen van een advocaat verplicht. 

 

In België behandelt het Hof van Assisen de zwaarste misdaden zoals moord en doodslag. Het Hof van Assisen is een uitzonderlijk rechtscollege dat niet permanent zetelt, maar enkel wordt samengesteld wanneer het gevat wordt voor volgende feiten: politieke misdrijven, drukpersmisdrijven en misdaden.

Niet iedereen wordt dus zomaar geconfronteerd met een procedure voor het Hof van Assisen. Maar ingeval dit toch zou gebeuren, vraagt u zich waarschijnlijk af of u hiervoor een advocaat nodig heeft of niet, en wat dit dan wel zou kunnen kosten.

Hiervoor is het belangrijk een onderscheid te maken in welke hoedanigheid u voor het Hof van Assisen dient te verschijnen.

 

Als jurylid

Om de vier jaar wordt een lijst van kandidaat-juryleden opgemaakt. Op die lijst staan burgers die:

  • ingeschreven zijn in het kiezersregister
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • tussen 28 en 65 jaar oud zijn
  • kunnen lezen en schrijven
  • geen strafrechtelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden of tot een werkstraf van meer dan 60 uur hebben opgelopen.

Er worden meestal een honderdtal kandidaat-juryleden opgeroepen naar de zitting voor samenstelling van de jury. Hier volgt uiteindelijk een loting en een een wrakingsmogelijkheid voor de advocaat van de beschuldigde en de Procureur-generaal. Uiteindelijk komen twaalf gezworenen en twee plaatsvervangers uit de bus, die hun burgerplicht als jurylid moeten vervullen op het komende assisenproces, dat meestal twee dagen later start en een week of twee kan duren.

Om gewettigde redenen kunnen kandidaat-juryleden zich altijd laten excuseren, maar wie zonder reden niet opdaagt, riskeert boetes en vervolging.

Een jurylid dient geen advocaat te consulteren, want hij wordt voor de duur van de assisenprocedure rechter, en dient hiervoor een eed af te leggen. Hij dient de zaak met niemand te bespreken behalve met zijn collega-rechters.

 

Als getuige

Een assisenprocedure bestaat steeds uit een onderzoek ter terechtzitting. Alle partijen krijgen de mogelijkheid getuigen op te roepen; zowel het Openbaar Ministerie, als de advocaten van de verdediging en de advocaten van de burgerlijke partijen.

Ter terechtzitting kunnen deze getuigen ondervraagd worden. In eerste instantie door de Voorzitter van het Hof van Assisen, die het debat leidt. In tweede instantie ook door de partijen, Openbaar Ministerie en advocaten.

Elke getuige dient een eed af te leggen waarin hij zweert de waarheid en niets dan de gehele waarheid te zullen vertellen. Meineed is strafrechtelijk vervolgbaar.

Als getuige is het niet verplicht noch aangeraden een advocaat onder de arm te nemen. U kan wel steeds vrijblijvend informatie inwinnen bij een advocaat om te weten wat u te wachten staat.

 

Als slachtoffer of burgerlijke partij

Iedereen die meent schade te hebben ondervonden bij het plaatsvinden van een misdrijf, kan zich burgerlijke partij stellen en een schadevergoeding vragen. De schade moet uiteraard aannemelijk gemaakt worden, maar de schade hoeft niet fysiek of materieel te zijn. De schade kan ook moreel zijn, bijvoorbeeld wanneer u te lijden heeft onder het overlijden van een persoon die u dierbaar was.

Een slachtoffer kan reeds gekend zijn als benadeelde partij tijdens het onderzoek, maar wanneer dit niet het geval is kan een slachtoffer zich nog burgerlijke partij stellen tot de laatste dag van het assisenproces om een schadevergoeding te vragen.

Als slachtoffer of burgerlijke partij bent u niet verplicht een advocaat onder te arm te nemen, maar dit is wel ten sterkste aan te raden. Er zijn immers bepaalde formaliteiten die gerespecteerd moeten worden om de schade-eis te stellen en om de bewijzen van de schade aan te tonen.

Bovendien is de procedure voor het Hof van Assisen een zware procedure waarin een advocaat u kan begeleiden en ondersteunen.

Een advocaat kan een volledig kosteloze aanstelling  of pro-deo vragen aan het Bureau voor Juridische Bijstand indien u hiervoor in aanmerking komt.

Daarnaast kan uw advocaat zijn kosten ook verhalen op een rechtsbijstandsverzekering of familiale verzekering indien u die heeft afgesloten. Op deze manier blijft zijn bijstand voor u kosteloos.

Tot slot kan ook een rechtsplegingsvergoeding gevraagd worden van de veroordeelde beschuldigde, zodat ook daar (een deel van) uw kosten vergoed kunnen worden.

 

Als beschuldigde

Als beschuldigde voorziet de wet dat u zich verplicht moet laten bijstaan door een advocaat in kader van een procedure voor het Hof van Assisen.

Dit omdat de Assisenprocedure een zware procedure is en omdat er voor u als beschuldigde veel op het spel staat, met potentiële levenslange gevangenisstraffen als uitkomst.

Een advocaat kan een volledig kosteloze aanstelling vragen aan het Bureau voor Juridische Bijstand indien u hiervoor in aanmerking komt.

Een rechtsbijstandsverzekering of familiale polis kan tussenkomst verlenen indien u uiteindelijk vrijgesproken wordt.

Andere kosten of erelonen dienen met de advocaat besproken te worden.

 

 

Procedures voor het Hof van Assisen zijn uitzonderlijke procedures waarin u zich best laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Vertrouwen, transparantie en vertrouwelijkheid zijn essentiële kenmerken van een professionele relatie met een advocaat. Indien u meer informatie wenst of vrijblijvend op consult wenst te komen, kan u steeds contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaten, met ervaring voor het Hof van Assisen.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK