Kennisbank Strafrecht Misdrijven Belaging of stalking

Belaging of stalking

slagen en verwondingen

Definitie

Volgens art. 442bis van het Strafwetboek bestaat het misdrijf belaging of stalking uit het ernstig verstoren van de rust van een persoon, terwijl men wist of had moeten weten dat zijn gedrag dit effect had kunnen veroorzaken.

De belager of stalker kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van vijftig euro tot driehonderd euro of met een van die straffen alleen.

Ingeval de feiten worden gepleegd ten nadele van een persoon van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, duidelijk was of de dader bekend was, wordt de minimumstraf van vijftien dagen verdubbeld.

Aard van de belaging of stalking

Volgens de wet is er geen vereiste dat de belaging of stalking fysiek van aard zou zijn. Men kan iemands rust verstoren op vele verschillende manieren. Ongevraagd aan iemands deur opdagen, brieven sturen, sms-berichten sturen, veelvuldige telefonische oproepen of voice-mails, …

Enkele voorwaarden die in de rechtspraak worden aangehaald om te kunnen spreken van strafbare feiten zijn:

  • • Het herhaaldelijk karakter van de feiten
  • • De aantasting van iemands persoonlijke levenssfeer
  • • De dader kende de gevolgen van zijn daden, of had deze moeten kennen

De appreciatie van deze elementen dient steeds te gebeuren door de feitenrechter. Hij zal oordelen of de aantasting van de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer ernstig genoeg is, en of de dader de gevolgen van zijn daden besefte of had moeten beseffen.

Klacht neerleggen?

Als slachtoffer van belaging heeft men verschillende mogelijkheden om de dader een halt toe te roepen. Een klacht bij de politiediensten kan soms volstaan. Het is dan aan de Politie om een onderzoek te openen.

Soms dient men echter verdere stappen te ondernemen, zoals de aanmaning bij monde van een advocaat, de klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter, burgerlijke acties in kortgeding zoals het vragen van een straatverbod of aanwezigheidsverbod, …

Een advocaat kan hierin steeds advies verlenen of een procedure opstarten.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK