Kennisbank Strafrecht Misdrijven Verboden wapendracht: welke wapens zijn…

Verboden wapendracht: welke wapens zijn verboden in België?

Volgens artikel 8 van de Belgische wapenwet ( wet van 8 juni 2006 ) mag niemand verboden wapens vervaardigen, herstellen, te koop stellen, verkopen, overdragen of vervoeren, opslaan, voorhanden hebben of dragen.

Ook vrij verkrijgbare wapens kunnen verboden wapens worden, wanneer men geen wettige reden kan aantonen om ze te dragen. (zie artikel 9 van de wapenwet)

Voorbeelden van vrij verkrijgbare wapens (en dus niet-verboden wapens, zolang men een wettige reden heeft om ze te dragen) zijn dolken, dolkmessen en vouwmessen met een niet-automatisch blokkeermechanisme. Voor het dragen van deze wapens moet u wel een geldige reden kunnen opgeven.

Het gebruik van deze vrij verkrijgbare wapens kan ze uiteraard ook verboden maken, bijvoorbeeld wanneer men het gebruikt om iemand aan te vallen of bedreigingen te uiten.

 

Straffen

Wanneer een inbreuk gepleegd wordt op de artikelen van de wapenwet, worden de wapens in beslag genomen, verbeurd verklaard en vernietigd, zelfs indien zij niet aan de veroordeelde maar aan iemand anders toebehoren.

Bovendien kunnen volgens artikel 23 van de wapenwet ook straffen uitgesproken worden: gevangenisstraffen van één maand tot vijf jaar en geldboetes van 100 euro tot 25 000 euro, of één van deze straffen alleen.

In sommige gevallen wordt een minnelijke schikking voorgesteld door het Ambt van de Procureur des Konings. Bij betaling van de minnelijke schikking zal de strafvervolging vervallen en zal de betrokkene niet voor de Correctionele Rechtbank gedagvaard worden.

Wanneer de minnelijke schikking niet voorgesteld wordt, of niet of laattijdig betaald wordt, zal wel een dagvaarding voor de Correctionele Rechtbank volgen. In dat geval zal een gevangenisstraf en / of geldboete opgelegd kunnen worden. U kan steeds beroep doen op een advocaat om u te verdedigen voor de Correctionele Rechtbank. De advocaten van ons kantoor zijn steeds bereid u met raad en daad bij te staan.

 

Lijst van verboden wapens

In het algemeen zijn volgende wapens verboden, tenzij in uitzonderingsgevallen zoals voor militairen, politieagenten of musea:

 • Antipersoonsmijnen en laserwapens
 • Brandwapens, zoals een vlammenwerper
 • Wapens die ontworpen zijn voor uitsluitend militair gebruik, zoals automatische vuurwapens, granaten en raketten
 • Spring- en valmessen met slot (ook ‘knipmessen’ of ‘stiletto’s’ genoemd), vlindermessen, werpmessen, shurikens (werpsterren) en boksbeugels
 • Blanke wapens die eruitzien als een ander voorwerp, zoals een mes dat verborgen zit in een riem (blanke wapens zijn onder meer allerlei houw- en steekwapens)
 • Knotsen en wapenstokken (knuppels of matrakken)
 • Degenstokken en geweerstokken die geen historische sierwapens zijn, bijvoorbeeld wandelstokken of paraplu’s waarin een steekwapen of een vuurwapen verborgen zit en die geen aantoonbare historische waarde hebben
 • Vuurwapens die aangepast zijn om verborgen te kunnen worden, vuurwapens die verborgen zijn in een ander voorwerp, of vuurwapens die niet meer de kenmerken hebben die beschreven zijn in de vergunning (bijvoorbeeld een geweer met afgezaagde loop)
 • Draagbare tuigen waarmee het slachtoffer weerloos wordt gemaakt door een elektrische stroomstoot
 • Spuitbussen en sprays voor zelfverdediging
 • Vouwgeweren met een kaliber groter dan kaliber 20
 • Nunchaku’s: dit zijn wapens die bestaan uit twee vlegels die verbonden zijn met een ketting. Dit wapen is vooral bekend uit martialartsfilms. Ook voor het beoefenen van oosterse gevechtssporten zijn deze wapens verboden
 • Geluiddempers (al dan niet gemonteerd op een vuurwapen), nachtkijkers, richtapparatuur die een straal projecteert, laders met een te grote capaciteit
 • Bepaalde munitie

 

Minnelijke schikking of dagvaarding

Weet u niet of een wapen in uw bezit al dan niet verboden is? Werd u een minnelijke schikking voorgesteld of werd u gedagvaard om voor de Correctionele Rechtbank te verschijnen? Onze advocaten staan u graag met raad en daad bij.

 

 

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK