Witwas

 

 

Witwassen wordt in België strafbaar gesteld door het artikel 505 van het Strafwetboek. Hoewel het artikel het woord witwassen nergens letterlijk vermeld, kunnen volgende gedragingen als witwas aanzien worden:

  • zaken kopen, ruilen of om niet ontvangen, bezitten, bewaren of beheren, terwijl de wederrechtelijke of criminele oorsprong van die zaken gekend was of gekend moest zijn
  • zaken met wederrechtelijke oorsprong omzetten of overdragen met de bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen. Hier viseert men dus het omzetten van wederrechtelijk vermogen naar het legale circuit.
  • De aard of oorsprong van zaken verhelen of verhullen, terwijl deze oorsprong gekend was of gekend moest zijn

 

Het zal aan de verdachte toekomen om de legale oorsprong van de gelden aan te tonen, of minstens het vermoeden van legale oorsprong voor te leggen. Dit vermoeden dient dan weerlegd te worden door de Procureur des Konings. Het komt niet aan de Procureur des Konings of de rechter toe om het onderliggende misdrijf, van waaruit de gelden voortkomen, te bewijzen. De rechter kan een veroordeling voor witwas uitspreken, wanneer de feitelijke gegevens van de zaak elk legaal karakter uitsluiten. Het volstaat dat de dader minstens argwaan moest hebben over de oorsprong, om tot een veroordeling te besluiten.

 

In principe is bij een veroordeling de verbeurdverklaring van de betrokken gelden verplicht. Dit wil zeggen dat de veroordeelde het eigendomsrecht over deze goederen verliest ten voordele van de Staat.

In de rechtspraak wordt evenwel een milderingsbevoegdheid erkend, wanneer de bestraffing een disproportionele inbreuk zou uitmaken op het eigendomsrecht, dan wel een vermindering in verhouding tot de mate waarin de veroordeelde bij het misdrijf was betrokken.

Daarnaast kunnen conform art. 505 van het Strafwetboek ook nog volgende sancties worden opgelegd: een gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en een geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro (te vermeerderen met de opdeciemen) of met een van die straffen alleen.

 

Verder zet België, in navolging van Europese regelgeving, ook steeds meer in op witwaspreventie. Zo werd recent de ‘zesde witwasrichtlijn’ (de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten) ingevoerd. Hierbij wordt de aansprakelijkheid van rechtspersonen telkens uitgebreid, wanneer zij (ook zonder persoonlijk gewin) zouden deelnemen aan witwasactiviteiten.

Zoekt u juridisch advies, bent u verdachte of slachtoffer van witwasmidrijven? Onze gespecialiseerde advocaten staan steeds voor u klaar.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK