Kennisbank Strafrecht Slachtoffer Hoe leg ik klacht neer…

Hoe leg ik klacht neer bij de onderzoeksrechter?

In het kader van wanbedrijven en misdaden heeft het slachtoffer de mogelijkheid om zich rechtstreeks tot een onderzoeksrechter te wenden. Dit zal tot gevolg hebben dat de onderzoeksrechter verplicht wordt de klacht te onderzoeken binnen een gerechtelijk onderzoek.

Een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter kan bijvoorbeeld raadzaam zijn wanneer de politie de klacht niet voldoende ernstig neemt, geen verder onderzoek verricht of wanneer de Procureur de zaak seponeert.

Opdat de benadeelde niet lichtzinnig zou omspringen met de klacht met burgerlijke partijstelling, en opdat de onderzoeksrechters niet overbelast zouden geraken met een overvloed aan klachten, wordt de betaling van een borgsom gevraagd vooraleer de klacht neergelegd kan worden. Voor particulieren bedraagt deze borgsom thans €500 en voor vennootschappen €1000.

De klacht met burgerlijke partijstelling zal schriftelijk, eventueel begeleid van bewijsstukken, ingediend worden bij de onderzoeksrechter. Hij zal de feiten conform de opgegeven tenlasteleggingen onderzoeken.

Bij einde van het onderzoek zal het dossier verwezen worden naar de Raadkamer, die zal moeten oordelen of er voldoende bezwaren werden verzameld lastens de verdachte om de zaak naar de Correctionele rechtbank over te maken.

Indien dit het geval is, wordt de zaak verwezen en krijgt de klager zijn borgsom terug. De klacht was immers voor de Raadkamer voldoende gegrond. Indien de Raadkamer de verdachte buiten vervolging stelt bij gebrek aan voldoende bezwaren, kunnen de gerechtskosten ten laste vallen van de klager. Deze kosten kunnen afgetrokken worden van de betaalde borgsom.

Het slachtoffer kan zich ook burgerlijke partijstellen in een lopend gerechtelijk onderzoek, via een klacht bij de onderzoeksrechter. In dit geval worden de feiten reeds onderzocht en dient geen borgsom betaald te worden door de benadeelde.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK