Kennisbank Strafrecht Slachtoffer Slachtoffer van seksueel geweld, aanranding…

Slachtoffer van seksueel geweld, aanranding of verkrachting?

De term seksueel geweld is een vlag die vele ladingen dekt. Er bestaat een zeer groot verschil in gradaties, maar één ding blijft gelijk: alle vormen van seksueel geweld kunnen diepe wonden nalaten en als zeer traumatisch ervaren worden. Seksueel geweld omvat iedere vorm van ongewenst seksueel contact. Dat kan gaan van ongewenste aanrakingen of zoenen tot verkrachting.

 

Slachtoffer

Slachtoffers van dergelijke feiten voelen zich vaak machteloos en geraken het vertrouwen in zichzelf en anderen kwijt. Ook kennen zij vaak moeite met het aangaan van (al dan niet affectueuze) relaties. Na verschillende jaren kan het trauma herbeleefd worden, ook al wordt de link met de verkrachting of aanranding zelf niet steeds gelegd.

Vaak wordt o.a. uit schaamte geopteerd om geen klacht in te dienen of de feiten op te kroppen en met niemand te bespreken. Dit valt uiteraard af te raden omdat gerechtelijke vervolging of praten over de feiten kan helpen bij het verwerkingsproces.

 

Verkrachting of aanranding van de eerbaarheid?

De Belgische strafwet onderscheidt twee vormen van seksueel geweld: verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.

  • Aanranding van de eerbaarheid wordt bestraft volgens de artikels 372 en 373 van het Belgische Strafwetboek. Aanranding van de eerbaarheid wil zeggen dat u een handeling stelt met een seksueel karakter ten aanzien van een persoon of met behulp van een persoon die daar geen toestemming voor geeft. Dit is bijvoorbeeld het ongewenst aanraken van een persoon of een persoon ongewenst zoenen. Een fysieke aantasting is noodzakelijk, maar een aanraking is daarbij niet vereist.
  • Verkrachting wordt omschreven in art. 375 van het Strafwetboek: “Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt.”

Het verschil tussen aanranding van de eerbaarheid en verkrachting vindt men terug in het woord ‘penetratie’, die vereist is om te spreken van verkrachting. Deze penetratie doelt op het binnendringen van een lichaamsholte (dit kan vaginaal, anaal of oraal zijn), met eender welk lichaamsdeel of voorwerp.

 Gemeenschappelijk bij aanranding en verkrachting zijn de seksuele handelingen die worden gesteld zonder toestemming van het slachtoffer. Er is sprake van verzwarende omstandigheden bij misbruik van de kwetsbare toestand van het slachtoffer, of bij misbruik van de jonge leeftijd van het slachtoffer. Straffen kunnen variëren van 6 maanden gevangenisstraf tot 30 jaar opsluiting. Dit naargelang de kwalificatie van het misdrijf en de toestand van het slachtoffer. De dader kan ook uit bepaalde rechten worden ontzet.

Ook verzachtende omstandigheden kunnen bepleit worden, zoals schuldinzicht of de bereidheid van de dader tot begeleiding voor zijn seksuele problematiek.

 

Mogelijkheden voor het slachtoffer

Alles begint bij het doen van een aangifte. Hiervoor kan u best terecht bij de politiediensten. Eventueel kan u ook bij uw huisdokter of bij de spoeddienst van het ziekenhuis terecht. Zij zullen dan de politiediensten in kennis kunnen stellen.

Belangrijk is dat de politiediensten u steeds ter beschikking kunnen stellen van slachtofferhulp. Dit zijn speciaal opgeleide hulpverleners die u zowel emotioneel als praktisch/administratief kunnen verder helpen in de procedure. U kan ook steeds contact opnemen met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Wanneer de feiten zich recent hebben voorgedaan, kan de Procureur of onderzoeksrechter opdracht geven tot het afnemen van een SAS-kit of seksuele agressie set. Hierbij wordt gezocht naar materiële sporen van seksueel geweld bij het slachtoffer. Zowel sporen van fysieke agressie als DNA-sporen om een daderprofiel samen te stellen kunnen van belang zijn. Niet enkel spermasporen maar ook andere sporen worden gezocht. Denk bijvoorbeeld aan een bloedafname om te zoeken of verdovende middelen of medicatie werden toegediend aan het slachtoffer.

Als slachtoffer kan u verder een officiële verklaring afleggen bij de politiediensten. Deze zorgt ervoor dat alle mogelijke pistes kunnen worden onderzocht. Een beschrijving van de dader maar ook van de gestelde handelingen kan helpen om de waarheid aan het licht te brengen. Indien u een verklaring aflegt aan de politie, zelfs als slachtoffer, kan het raadzaam zijn dit met bijstand van een advocaat te doen. Deze waakt mee over het feit dat alle belangrijke elementen aan bod zijn gekomen, om zodoende geen details over het hoofd te zien.

Wanneer u uitgenodigd wordt door de politie om een verklaring af te leggen, kan u best ook medische stukken of andere bewijselementen laten voegen aan uw PV van verhoor. Zodoende kan ook reeds een raming worden gemaakt van de schade.

Na afleggen van de verklaring zal u zich best opgeven als benadeeld persoon. Op deze manier wordt u verder op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in uw dossier, zoals een sepot, een doorverwijzing, een strafrechtelijke vervolging of een dagvaarding voor de Correctionele Rechtbank.

 

Burgerlijke partij bij de rechtbank

Als slachtoffer kan u zich burgerlijke partij stellen voor de Correctionele Rechtbank om een schadevergoeding te bekomen. De medische attesten kunnen nuttig zijn om fysieke schade aan te tonen, doch de grootste schade zal de morele schade zijn. Deze kan ex aequo et bono begroot worden, doch men kan ook een geneesheer-deskundige aanstellen om de schade te begroten.

 

Onze gespecialiseerde advocaten staan u graag met raad en daad bij wanneer u in aanmerking komt als slachtoffer of als verdachte van feiten van verkrachting of aanranding van de eerbaarheid. Zij zien mee toe op een correct procesverloop en eerbiediging van eenieders rechten.

 

 

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK