Kennisbank Strafrecht Slachtoffer Slachtofferfonds

Slachtofferfonds

slachtofferfonds

Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden of hun verwanten kunnen onder bepaalde voorwaarden om een financiële hulp van de federale staat verzoeken. Wanneer de dader bijvoorbeeld onbekend is of onvermogend blijkt, draagt de federale staat bij tot het vergoeden van de slachtoffers. Om deze reden werd de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders opgericht, beter bekend als het Slachtofferfonds.

 

Wat is het Slachtofferfonds?

Het Slachtofferfonds, ook wel bekend als het “Fonds voor Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders”, is een Belgische overheidsinstantie die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, terrorisme en occasionele redders financiële steun biedt. Al te vaak worden slachtoffers van misdrijven geconfronteerd met onvermogende daders, waardoor hun schadevergoeding onbetaald blijft. Deze slachtoffers hebben echter wel aanzienlijke schade en kosten waarvoor zij dan zelf moeten opdraaien. Om hieraan tegemoet te komen, werd het Slachtofferfonds opgericht.

 

Wie kan er beroep doen op het Slachtofferfonds?

Niet iedereen die schade heeft geleden door een misdrijf kan zich wenden tot het Slachtofferfonds. Men kan bijvoorbeeld niet terecht bij het Slachtofferfonds voor vergoeding op basis van een misdrijf zoals diefstal. Het moet expliciet gaan om opzettelijke gewelddaden of terroristische aanslagen.

Ook de nabestaanden van slachtoffers van dergelijke misdrijven, kunnen financiële tegemoetkoming krijgen van het Slachtofferfonds.

Volgende personen kunnen beroep doen op het Slachtofferfonds:

  • Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden;
  • Slachtoffers en nabestaanden van slachtoffers van terroristische aanslagen;
  • Ouders van minderjarige slachtoffers met een langdurige medische of therapeutische behandeling;
  • Verwanten van vermiste personen;
  • Personen die schade hebben geleden door hulp te bieden aan een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad of aan een persoon wiens leven in gevaar was.

 

Hoe helpt het Slachtofferfonds?

Het Slachtofferfonds biedt financiële steun aan slachtoffers. Er zijn verschillende vormen van financiële steun die kunnen worden toegekend door het Slachtofferfonds:

  1. Hoofdhulp: financiële tegemoetkoming voor de geleden schade. De schade werd hier reeds definitief begroot en uitgesproken door een Rechtbank. Er moet tevens bewezen worden dat de dader onvermogend is.
  2. Noodhulp: toegekend nog voor het vooronderzoek en de gerechtelijke procedure zijn afgelopen (dat kan noodzakelijk zijn wanneer het slachtoffer in geval van vertraging bij de toekenning van de hulp een aanzienlijk nadeel zou ondervinden).
  3. Aanvullende hulp: toegekend na de hoofdhulp (wanneer het nadeel dat het slachtoffer ondervindt toeneemt)

 

Hoe kan men gebruik maken van het Slachtofferfonds?

Om gebruik te maken van de diensten van het Slachtofferfonds, moeten slachtoffers en nabestaanden een aanvraag indienen. Het is belangrijk om alle benodigde documentatie te verstrekken en te voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld om in aanmerking te komen voor steun. Het Slachtofferfonds zal de aanvraag beoordelen en beslissen over de steun die aan de slachtoffers wordt verleend.

Wij raden aan om zeker de hulp van een advocaat in te schakelen bij het indienen van deze aanvraag. Onze specialisten strafrecht kunnen u hier zeker in bijstaan.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK