Kennisbank Strafrecht Strafuitvoering Strafregister of uittreksel van het…

Strafregister of uittreksel van het strafregister?

Er is een belangrijk verschil tussen het strafregister (in de volksmond strafblad) en het uittreksel uit het strafregister.

Uw strafregister is een opsomming van uw geheel strafrechtelijk verleden.

Het uittreksel uit het strafregister is het officieel attest met vermelding van uw strafrechtelijke veroordelingen en vervangt het vroegere “bewijs van goed gedrag en zeden”.

Er is een groot verschil tussen wat allemaal opgenomen wordt op het strafregister (+- alles) en wat men uiteindelijk vermeldt op het uittreksel van het strafregister dat u via de gemeente kan bekomen.

Wat staat er op uw strafregister?

Volgende zaken staan vermeld op uw strafregister:

  • • veroordelingen uitgesproken door een strafrechter (een politiestraf, een correctionele straf of een criminele straf, uitgesproken door respectievelijk de Politierechtbank, de Correctionele Rechtbank of het Hof van Beroep, of het Hof van Assisen.) Het is niet van belang of de straf met opschorting of uitstel werd uitgesproken.
  • • minnelijke schikkingen (het zgn. “verval van de strafvordering door de betaling van een geldboete”, afgekort “VSBG”)
  • • beslissingen tot internering, herroeping van een uitstel/opschorting, de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank, arresten van eerherstel, een veroordeling met eenvoudige schuldigverklaring, …

Onmiddellijke inningen worden niet vermeldt op uw strafregister. Wie een verkeersovertreding begaat, krijgt vaak eerst een uitnodiging tot betaling van een onmiddellijke inning. Betaalt u de onmiddellijke inning niet, dan kan het Openbaar Ministerie een “minnelijke schikking” voorstellen die wel worden opgenomen op uw strafregister (zie hoger). Ook GAS-boetes worden niet opgenomen op uw strafregister.

Het is dus aangeraden de onmiddellijk inning steeds meteen te betalen, zo vermijdt u een vermelding op uw strafregister.

Wat staat er op uw uittreksel uit het strafregister?

Het uittreksel uit het strafregister dient u meestal voor te leggen wanneer u solliciteert. U kan dit aanvragen bij de gemeente. Er bestaan drie modellen van het uittreksel van het strafregister:

Model 1 (art. 595 Wetboek van Strafvordering)

Model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u vragen een uittreksel uit het strafregister voor te leggen.

Model 2 (art. 596.2 Wetboek van Strafvordering)

Model 2 is het “minderjarigenmodel”, noodzakelijk voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen, …

Het verschil met een model 1 is dat de bepaalde veroordelingen wél worden vermeld.

Model 3 (art. 596.1 Wetboek van Strafvordering)

Model 3 is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen). De vermeldingen op dit model zijn gelijk aan model 1. Het verschil is de reden waarom het uittreksel wordt aangevraagd.

Automatische uitwissing?

Veroordelingen tot een politiestraf worden automatisch uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij zij zijn uitgesproken.

Dit betekent dat de veroordelingen nog wel op uw strafregister blijven staan, maar dat niet meer vermeld worden op het uittreksel. De Politierechter zal uw voorgaanden dus nog steeds kunnen zien.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK