Kennisbank Strafrecht Verhoor Het verhoor door de Politie

Het verhoor door de Politie

Inleiding

Binnen de vele bestaande onderzoekstechnieken waarover magistraten en politiediensten beschikken, blijven politieverhoren één van de meest gebruikte technieken om aan waarheidsvinding te doen.

Een ondervraging door de politie – zij het als slachtoffer, getuige of verdachte – kan soms overweldigend overkomen. Daarom is het steeds nuttig voordien een advocaat te contacteren, die u met raad en daad kan bijstaan voor, tijdens en na het verhoor.

Salduz

In november 2008 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het befaamde Salduz-arrest dat toegang tot een advocaat vanaf de eerste ondervraging door de politie moet worden verzekerd, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die dit recht kunnen beperken.

In België duurde het tot 13 augustus 2011 voordat er een wet ontstond die bijstand van een advocaat verzekerde voor éénieder die van zijn vrijheid beroofd was ten tijde van het verhoor.

Op 21 november 2016 werd de Salduz-bis wet goedgekeurd, die een aanzienlijke uitbreiding van de rechten inhield. De voorwaarde van vrijheidsberoving werd geschrapt, waardoor thans ook vrije personen steeds recht hebben op bijstand van een advocaat in het kader van hun verhoor. Bovendien geldt het bijstandsrecht voortaan niet alleen tijdens het eerste verhoor, maar ook voor alle navolgende verhoren.

Er zijn op heden vier verschillende categorieën van personen die verhoord kunnen worden, en elke categorie heeft een specifiek spectrum aan rechten en plichten. Deze worden hieronder overlopen.

Op zoek naar een advocaat?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK