Kennisbank Verkeersrecht Ongeval Schaderegeling na een ongeval in…

Schaderegeling na een ongeval in het verkeer

Na een ongeval zullen de verzekeraars van de betrokken partijen op basis van het aanrijdingsformulier en de gegevens die zij hebben ontvangen van hun verzekerden en van andere partijen bepalen wie aansprakelijk is voor het ongeval. Aan de hand van deze uitkomst zal de schade worden vergoed.

Niet-Aansprakelijk voor het ongeval en de geleden schade?

Ben je “niet-in-fout” of aansprakelijk voor het verkeersongeval en dus ook niet verantwoordelijk voor de geleden schade, zal de BA autoverzekering de schade aan jou vergoeden.

In principe geldt tussen beide verzekeraars de RDR-regeling. Deze afspraak houdt in dat je eigen BA-verzekeraar de schade zal vergoeden om deze dan te verhalen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Zo wordt de schade sneller geregeld.

 

Gedeeltelijk of volledig aansprakelijk voor het ongeval?

Gedeeltelijke aansprakelijkheid betekent dat beide partijen een fout hebben begaan en gedeeltelijk aansprakelijk worden geacht. Zo zijn ze beiden verantwoordelijk voor een deel van de schade. Het gevolg is dat ook voor de schade een gedeeltelijke oplossing moet komen. Ofwel draagt elke partij bijvoorbeeld haar eigen schade, dan wel vindt een verdeling plaats. Zo kan het zijn dat de andere partij voor 75% verantwoordelijk is en dus ook 75% van jouw schade zal moeten vergoeden.

Ben je volledig aansprakelijk of “in-fout” dan zal je ook aansprakelijk worden geacht voor de geleden materiële schade aan beide voertuigen en/of lichamelijke schad. Jouw BA-verzekeraar zal de schade geleden door de tegenpartij vergoeden, maar zelf zal je geen vergoeding krijgen.

 

Omnium verzekering

Wanneer je evenwel bij elke mogelijke situatie, dus ook waarbij je zelf “in-fout” bent, vergoeding te krijgen voor de geleden schade? Dan kun je aanvullend op je verplichte BA-autoverzekering een aanvullende verzekering afsluiten. Denk aan een omniumverzekering (voor de schade aan je wagen) en/of een bestuurdersverzekering (voor de lichamelijke schade).

 

Franchise–regeling of vrijstelling

In de wettelijk verplichte BA-Autoverzekering is er in principe geen vrijstelling of franchise. Een vrijstelling wil zeggen dat zelf een klein gedelte van de schade aan de tegenpartij moet bekostigen, waarna de verzekeraar de rest uit betaald.

Een BA-verzekeraar kan een dergelijke vrijstelling in bepaalde gevallen wel vereisen. Jonge bestuurders of mensen die meermaals betrokken waren in een ongeval hebben vaak seze maatregel opgenomen in hun overeenkomst met het oog op een verantwoordelijker rijgedrag.

Bij een Omnium-verzekeer wordt daarentegen meestal wel standaard met een vrijstelling of franchise gewerkt.

Het bepalen van de betrokken voertuigschade

Het bepalen van de omvang van de geleden schade gebeurt door een expert die is aangesteld door je BA-verzekeraar. Deze expert gaat het voertuig (vaak in de garage of bij de carrossier) controleren en gaat na of het bestek van de garage overeenstemt met de werkelijk geleden schade naar aanleiding van het ongeval. Eenmaal goedgekeurd kan het proces in werking worden gesteld voor de herstellingen aan de wagen.

Wanneer de betrokken partijen het niet eens zijn over de omvang van de schade is het mogelijk dat een bijkomende of extra expert moet worden aangesteld om uitsluitsel te bieden. In dat geval is een grote vraag wie de kosten voor de extra expert dient te dragen. Indien je een bijkomende polis rechtsbijstand hebt ondertekend zal deze verzekering vaak de kosten hiertoe dragen. Heeft de eerste expert uiteindelijk toch gelijk, dan is het wel mogelijk dat je de kosten voor de extra kosten dient terug te betalen. Het is dus altijd belangrijk dit goed af te wegen.

 

Het bepalen van de lichamelijke schade

Ook bij lichamelijke schade zal een expert worden aangesteld door de verzekeraar. In de praktijk wordt meestal eerst een eenzijdige expertise uitgevoerd op initiatief en op kosten van de verzekeringsmaatschappij die de schade moet vergoeden. Als er via een eenzijdige expertise geen akkoord wordt bereikt, dan zal een tegensprekelijke expertise gevraagd worden. Elke partij kan daarbij haar argumenten laten kennen. Is ook daar geen akkoord en zijn de expertises niet bindend? Dan kan nog een gerechtelijke expertise plaatsvinden, waarbij de Rechtbank een raadsheer aanstelt die de knoop moet doorhakken.

De wet bepaalt wel dat de schaderegeling en uitbetaling binnen een gedefinieerde termijn moet worden afgehandeld. Indien er bepaalde zaken nog niet uitgeklaard, heeft het slachtoffer alvast recht op een voorschot (op basis van de reeds gemaakte kosten en de gekende toekomstige kosten).

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK