Kennisbank Verkeersrecht Ongeval Wat te doen na een…

Wat te doen na een verkeersongeval? Volg deze 4 stappen.

Na een ongeval weten de betrokken partijen vaak niet wat te doen. Moet de politie ter plaatse komen of kunnen partijen bijvoorbeeld zelf het ongeval afhandelen? Volg zeker de 4 stappen die u onmiddellijk na een ongeval dient te ondernemen.

 

1. Ontruim de rijbaan, ga na of er gekwetsten zijn en verwittig de politie

Indien er gewonden zijn verwittigd u eerst onmiddellijk de hulpdiensten en de politie. Dit is zelfs wettelijk verplicht.

Is er enkel blikschade, dan bent u niet verplicht de politie te verwittigen. Toch neem je in volgende gevallen nog steeds best meteen contact op met de politie:

 • Indien de tegenpartij daarentegen niet wil meewerken en zijn aansprakelijkheid betwist
 • Indien de tegenpartij dronken is
 • Indien de tegenpartij vluchtmisdrijf pleegt
 • Indien er schade werd toegebracht aan derden (bv. verkeersbord of boom)

Zijn er geen gewonden ga dan over tot het verzamelen van de nodige bewijzen en probeer vervolgens de rijbaan te ontruimen. Wanneer u het voertuig niet kan verplaatsen, zet u de knipperlichten aan en plaatst u de gevarendriehoek op de juiste afstand.

 

2. Verzamel alle bewijzen

Het is van ernstig belang om na het ongeval verder alle nodige vaststellingen te doen een bewijzen te verzamelen. Neem foto’s van de schade, spreek getuigen aan en noteer hun gegevens, maak een duidelijke schets…

Deze elementen kunnen achteraf van groot belang zijn indien zich discussie over de aansprakelijkheid voordoet en een gerechtelijke procedure noodzakelijk wordt.

 

3. Vul het aanrijdingsformulier in

Vul samen met de tegenpartij het Europees aanrijdingsformulier in. U kan van uw verzekeringsmaatschappij gratis schadeformulieren krijgen, zodat u de schade van het verkeersongeluk daar op kan invullen. Ga daarbij voorzichtig te werk. Vul het aanrijdingsformulier ook in indien de tegenpartij te kennen geeft dat hij/zij schuld heeft aan het ongeval en uw schade zal vergoeden. Het gebeurt immers vaak dat schadeveroorzakers later inzien dat het financieel aantrekkelijker is om de schuld in uw schoenen te schuiven.

Vergeet bij het invullen zeker niet om:

 • de situatieschets te maken;
 • nauwkeurig de schade te vermelden;
 • de toedracht van het ongeluk met de auto te beschrijven;
 • het kenteken van de betrokken auto’s te noteren;
 • de verzekeringsgegevens over te nemen op het schadeformulier.

Op de keerzijde, het gedeelte wat u zelf moet invullen, vermeldt u ook uw gezondheidsklachten. Als u letsel heeft opgelopen bezoekt u nadien uw huisarts of specialist. De klachten liggen dan vast in het medisch dossier, wat van belang kan zijn als u letselschade dient te claimen.

Bij geringe schade, een duidelijk toedracht van het ongeval én wanneer de tegenpartij zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent op het aanrijdingsformulier, is het niet noodzakelijk om de politie te verwittigen.

Aanvaard nooit uw aansprakelijkheid voor het ongeval bij de ondertekening van het aanrijdingsformulier. Het kan gebeuren dat u meent aansprakelijk te zijn voor het ongeval, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.

Laat de beoordeling van uw eventuele aansprakelijkheid dan ook over aan uw verzekeringsmaatschappij of aan de rechtbank, waarbij u een beroep kunt doen op de gespecialiseerde juridische bijstand.

europees aanrijdingsformulier

Heeft u geen aanrijdingsformulier in de wagen? Er zijn verschillende apps beschikbaar die men eenvoudig ter plaatse kan downloaden om alsnog het nodige te doen.

 

4. Verwittig uw verzekeraar

Neem na het ongeval zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen (BA-verzekeraar), ongeacht of je aansprakelijk bent of niet voor het ongeval.

Maak aan je verzekeraar het ingevulde aanrijdingsformulier over, samen met alle bewijzen, getuigenverklaringen en foto’s.

Verder informeert u best ook de eventuele andere verzekeringsmaatschappijen waarbij u een verzekering hebt afgesloten. (familiale verzekering, hospitalisatieverzekering, …).

De verzekeraar staat voornamelijke in voor het vergoeden van de geleden schade. Een ongeval is immers vaak het gevolg van onoplettendheid, een fout van de betrokken bestuurders of andere weggebruikers. Wie in fout is, of beter gezegd aansprakelijk voor het ongeval, zal de schade uiteindelijk moeten vergoeden.

Tussen de verzekeringsmaatschappijen gelden bovendien tal van conventies of afspraken die het vergoeden van de schade moeten versnellen en vereenvoudigen.

 

Zorg ervoor dat je steeds ook in de wagen hebt:

Ook al ben je zelf niet aansprakelijk, er bestaat steeds een kans dat je betrokken raakt bij een verkeersongeval. Om goed voorbereid te zijn op het een eventueel ongeval, heb je het best volgende zaken steeds in je auto:

 • een EHBO-kit ‘eerste hulp bij ongevallen’;
 • een fluorescerende vest (verplicht bij wet);
 • een Europees aanrijdingsformulier (verplicht bij wet);
 • een balpen en papier;
 • een fles water (om wonden te verzorgen, te bekomen van eerste emotie…);

Op zoek naar een advocaat verkeersrecht?

Tijdens een eerste consultatie wordt uw probleem besproken, waarbij onze advocaten het juridische kader schetsen en de mogelijke oplossingen overlopen.

MAAK EEN AFSPRAAK